Rakenna suuri hiilikädenjälki

Laatupäällikkö Heidi Karlsson

Rakenna suuri hiilikädenjälki

Rakennushankkeessa huominen on tänään – jopa kymmenen tai viidenkymmenen vuoden päästä on tänään, kun tehdään valintoja maankäytöstä, rakennettavista tiloista ja toiminnoista eli vaikutetaan valinnoilla tulevaisuuteen. Teijo-Talot haluaa panostaa rakentamiseen tulevaisuuden muuttuviin tarpeisiin ja romuttaa ajatuksen kertakäyttörakentamisesta. Haluamme olla rakennuttajan laadukas, terveellinen ja turvallinen; ympäristövastuullinen kumppani.

Hiilijalanjälki on useimmille tuttu, vihreä jalanjälki, joka kertoo esimerkiksi rakennuksen tai tuotevalmistuksen päästöjen määrästä hiilidioksidiekvivalentteina. Mitä päästöisempi projekti sen kellanruskeampi on jalanjälki ympäristöasioiden tiimoilta. Hiilijalanjälkeen voidaan vaikuttaa rakentamisessa materiaalivalinnoilla, energiamuodoilla ja -taloudellisuudella sekä elinkaariajattelulla rakennuksen purkamiseen saakka. Hiilijalanjäljen laskentastandardi jakaa rakennuksen elinkaaren vaiheisiin, jotka koostuvat raaka-aineista, rakentamisesta, käytöstä ja elinkaaren lopusta. Käyttövaihetta varten on tehty paljon valintoja jo suunnitteluvaiheessa esimerkiksi lämmitysmuoto, johon ei enää käytön aikana pysty vaikuttamaan sekä materiaalivalintoja. Siksi on tärkeää huomioida vähähiiliset tavoitteet rakentamiseen heti projektin alusta alkaen.

Laatupäällikkö Heidi Karlsson pitää Kuntamarkkinoilla tietoiskua hiilikädenjäljestä
Laatupäällikkö Heidi Karlsson Kuntamarkkinoilla pitämässä tietoiskua aiheesta: Miten suurentaa hiilikädenjälkeä ja saada aikaan positiivisia ympäristövaikutuksia?

Teijo-Talot haluaa jättää pienen hiilijalanjäljen, mutta leimata suuria hiilikädenjälkiä projekteihin. Hiilikädenjäljellä teemme positiivisia valintoja kestävän kehityksen näkökulmasta ja haluamme auttaa asiakkaitamme pienentämään omia hiilijalanjälkiään. Teemme päivittäin asiakkaidemme kanssa valintoja, joilla parannetaan energiatehokkuutta ja panostetaan ilmasto- ja sisäilmamyönteisiin materiaalivalintoihin. Rakennuksemme ovat kierrätettävissä ja tuotantomme ja varastologistiikkamme kehittää koko ajan keinoja esimerkiksi materiaalihukan vähentämiseen – osalla tuotteista se on jo 0 %. Lisäksi suurin osa lopulta jäävästä materiaalihukasta päätyy kierrätyksen kautta hyötykäyttöön uusiksi materiaaleiksi.

Haluamme toimittaa asiakkaillemme pitkäikäisiä ja laadukkaita tilaratkaisuja, joiden huolto- ja kunnossapitotarve on vähäinen, elinkaari pitkä ja sen lisäksi ne ovat siirrettävissä ja muokattavissa tarpeen mukaan.

Heidi Karlsson
Laatupäällikkö, Teijo-Talot OyTehdäänkö tilaa yhdessä?