Julkinen rakentaminen

Joustavat ratkaisut julkiselle sektorille

Rakennuskonseptimme tuo kunnille ja kaupungeille uusia mahdollisuuksia kiinteistökannan tervehdyttämiseksi.
Kunta saa käyttöönsä nopealla aikataululla uudet laadukkaat terveet tilat, joiden laatu vastaa pysyvää rakennusta, mutta rakennus voidaan tarvittaessa siirtää, sitä voidaan laajentaa tai supistaa.

Korkeatasoisia joustavia uudisrakennuksia

Rakennamme puusta siirtokelpoisia moduulirakennuksia, jotka täyttävät teknisiltä ominaisuuksiltaan täysin pysyvän rakennuksen ohjeet, määräykset ja laatuvaatimukset. Rakennuksemme valmistetaan kokonaan säältä suojassa ja niissä on kiinteänä osana maanvarainen betoniperustus. Rakennus voi siirrettävyytensä vuoksi sijaita elinkaarensa aikana useassa eri paikassa osittain tai kokonaan – enää ei tarvitse lukita tilasuunnitelmia vuosikymmeniksi.

Konseptimme mukainen uudisrakentaminen sopii lähes kaikkeen rakentamiseen. Ydinosaamistamme ovat koulujen, päiväkotien, hoivakotien, terveysasemien, toimisto- ja huoltorakennusten rakentaminen. Varmistamme puhtaan ja terveen sisäilman rakentamalla sisällä kuivissa tehdasolosuhteissa, jatkuvalla olosuhdeseurannalla sekä materiaalivalinnoilla. Lue lisää, miten vaikutamme sisäilman laatuun

Konseptillamme lisää pituutta rakennuksen elinkaareen

Ratkaisumme tuo aivan uusia mahdollisuuksia laadukkaiden palveluiden tuottamiseen. Tulevaisuutta on vaikea ennustaa, mutta huolellisella hankesuunnittelulla ja oikeilla valinnoilla voidaan varautua yllättäviin muutoksiin ja vaikuttaa rakennusten elinkaaren pituuteen ja tehokkaaseen käyttöasteeseen myös tulevaisuudessa. Eri vaihtoehtoja punnitsemalla löytyy kustannustehokas ratkaisu kuhunkin tarpeeseen.

AurinkoKunta-konseptillamme saadaan käyttötarpeeseen sopivat tilat, jotka joustavat tarvittaessa. AurinkoKunta muodostaa kokonaisen rakennusten aurinkokunnan eli kiinteistökokonaisuuden, joka joustaa muuttuvissa tilatarpeissa ja kunta voi tuottaa laadukkaita palveluita kulloinkin juuri sopivissa, tarkoituksen mukaisissa tiloissa – rasittamatta kunnan tasetta. Lue lisää AurinkoKunta-konseptistamme

Vinkkimme
hanke-
suunnittelijalle

Suunnittele huolella ja harkitse eri vaihtoehtoja

Kartoita kokonaiskuva siitä, millaisia tiloja tulevaisuudessa tarvitaan ja missä niiden pitäisi sijaita, jotta ne olisivat väestönkehityksen kannalta optimaalisissa sijainneissa ja tehokkaassa käytössä.

Valitse kestävästi ja varaudu tulevaisuuden muuttuviin tarpeisiin

Varaudu ennakoimattomiin tekijöihin, kuten tilojen käyttöasteen vähentymiseen tai tilojen jäämiseen kokonaan tyhjilleen ennustamattoman väestömuutoksen takia.

Tähtää kokonaistaloudelliseen lopputulokseen pitkällä aikavälillä

Valitse laadukkaat materiaalit ja tuotteet, joilla saadaan aikaa ja käyttöä kestävä korkealuokkainen rakennus. Huomioi, että kestävillä valinnoilla voidaan pitää rakennuksen ylläpitokulut maltillisina koko sen elinkaaren ajan.

Huomioi tilojen monikäyttöisyys ja tehokkuus myös tulevaisuudessa

Painota hankesuunnitelmassa toiminnallisia kriteerejä. Sisäisellä muuntojoustavuudella sisätiloista saadaan monikäyttöisiä. Ulkoisella muuntojoustavuudella tiloista saadaan kulloiseenkin tarpeeseen oikeankokoiset.

Pidä mielessä myös tilojen käyttäjät

Määritä rakennushankkeen laadulliset tavoitteet. Nämä eivät ole suoraan taloudellisesti laskennallisia, mutta vaikuttavat käyttäjien viihtyvyyteen ja hyvinvointiin.

Teijo-Talojen laatupäällikkö Heidi Karlsson

Hankintalain pykälistä kannattaisi unohtaa käytöstä valintaperusteena halvin hinta – pieni hinta on numero, joka ei aina takaa pitkän tähtäimen kokonaistaloudellista lopputulosta.

Laatupäällikkö Heidi Karlsson, Teijo-Talot Oy

Tiloja eri käyttötarpeisiin

Päiväkoti

Huolella toteutettu päiväkoti tarjoaa monipuoliset tilat paitsi lasten leikeille, oppimiselle ja rauhoittumiselle myös henkilökunnan sujuvalle työnteolle.

Koulu

Tulevaisuuden koulu on innostava ja älykäs, muuntojoustava oppimisympäristö, jonka muuntuvat tilat tarjoavat mahdollisuuksia opiskella eri tavoilla.

Terveydenhuollon tilat

Toteutamme moderneja terveydenhoidon tiloja. Puhtaat ja tehokkaat tilat, jotka tukevat henkilöstön ja asiakkaiden viihtymistä.

Hoivatilat

Hoivatiloissa kiinnitämme huomiota asukkaiden turvalliseen arkeen ja viihtyvyyteen sekä henkilökunnan työnteon sujuvuuteen.

Väistötilat

Tarjoamme huonosta sisäilmasta oireileville laadukkaita sisäilmaturvallisia väistötiloja, joissa opiskelu tai työnteko voi jatkua.

Muut tilat

Olemme luotettava kumppani niin yksittäisten majoitusrakennusten kuin laajojen aluerakentamisen hankkeiden toteutuksessa.

Moduulikoulun opetustila väistökoulu väistötilat.

CASE: Järvenpää investoi siirrettäviin moduulikouluihin – oppilaat ja henkilökunta voivat paremmin

Järvenpäässä useissa opetustilarakennuksissa havaittiin sisäilmaongelmia. Järvenpään kaupunki päätti lähteä lyhentämään korjausvelkaa investoimalla moduulikouluihin, joita voidaan kunnan sisällä siirtää tarpeen mukaan sinne, missä niitä kulloinkin tarvitaan.

Moduulikoulu siirretään aina sellaisen rakennuksen yhteyteen, jota kulloinkin remontoidaan tai, jossa sitä tarvitaan sisäilmasta oireilevien oppilaiden tai koulun henkilökunnan käyttöön.

Järvenpään kaupungille tämä on ollut kustannustehokas ratkaisu ja moduulikoulujen ansiosta opettajat voivat jatkaa laadukasta opetusta ja oppilaat saavat opiskella ihan oikeissa koulurakennuksissa – väliaikaisten parakkiratkaisujen sijaan.

Eurajoen Sydänmaan koulun julkisivu moduulikoulu koulurakentaminen puukoulu.

CASE: Sydänmaalla sydän sykkii kyläkoululle – uusi koulu muistuttaa vanhaa koulurakennusta

Eurajoen Sydänmaan yli satavuotiaassa hirsikoulussa alkoi ilmetä sisäilmaongelmia. Syyksi paljastui laajalle levinnyt lattiasienikasvusto, joka oli lahottanut rakennuksen alapohjaa ja alimpia hirsikerroksia.

Tilanne olisi saatettu tulkita loistavaksi tilaisuudeksi lakkauttaa koko opinahjo, mutta Sydänmaalle päätettiin rakentaa uusi koulurakennus. Vanha rakennus purettiin ja uusi moduulikoulu tuotiin samalle paikalle saman kesän aikana.

Uusi koulu muistuttaa arkkitehtoniselta ilmeeltään vanhaa koulurakennusta, mutta se on teknisiltä ratkaisuiltaan täysin nykyaikainen. Samalla saatiin korjattua sellaiset rakennustekniset puutteet, joita vanhassa koulurakennuksessa oli.

Pyydä yhteydenotto

Täytä yhteystietosi alla olevaan kenttään, niin olemme sinuun mahdollisimman pian yhteydessä tai lähetä viesti myynti@teijotalot.fi

Tuotepäällikkö Heidi Karlsson

heidi.karlsson@teijotalot.fi
044 7217 140

Lataa terveiden ja turvallisten tilojen hankintaopas kunnille ja kaupungeille

Ladattava terveiden ja turvallisten tilojen hankintaopas kunnille

Joustavat ja
monikäyttöiset tilat

Väestönkehitys ja ikärakenteen muutos voidaan huomioida julkisessa rakentamisessa. Tiloja voidaan mukauttaa muuttuvien käyttötarpeiden mukaan.

Terveet tilat
rakennetaan sisällä

Sisätiloissa rakentaminen pitää rakennuksen kuivana, ja on lisäksi ekologista, tehokasta ja työntekijöille turvallista.

Siirrettävä, laajennettava
ja supistettava

Rakennukset ovat siirrettäviä. Ne voidaan tarvittaessa siirtää, laajentaa tai supistaa – rakennus mukautuu muuttuviin tarpeisiin.

Tehdäänkö tilaa yhdessä?