Julkinen rakentaminen

Puurakennuksia kunnille

Rakennuskonseptimme tuo kunnille ja kaupungeille uusia mahdollisuuksia kiinteistökannan tervehdyttämiseksi.
Kunta saa käyttöönsä nopealla aikataululla uudet laadukkaat, terveet ja muuntojoustavat tilat.

Korkeatasoisia puurakennuksia

Rakennamme muuntojoustavia puurakennuksia, jotka valmistetaan kokonaan säältä suojassa. Niissä on kiinteänä osana joko maanvarainen betoniperustus tai puualapohja. Voimme toteuttaa rakennukset siirtokelpoisina, jolloin rakennus voi sijaita elinkaarensa aikana useassa eri paikassa osittain tai kokonaan – tilasuunnitelmia ei siis tarvitse lukita vuosikymmeniksi eteenpäin.

Konseptimme mukainen uudisrakentaminen sopii lähes kaikkeen rakentamiseen. Ydinosaamistamme ovat koulujen, päiväkotien, hoivakotien, terveysasemien, toimisto- ja huoltorakennusten rakentaminen. Varmistamme puhtaan ja terveen sisäilman rakentamalla sisällä kuivissa tehdasolosuhteissa, jatkuvalla olosuhdeseurannalla sekä materiaalivalinnoilla. Lue lisää, miten vaikutamme sisäilman laatuun

Konseptillamme lisää pituutta rakennuksen elinkaareen

Muuntojoustava konseptimme lisää mahdollisuuksia laadukkaiden palveluiden tuottamiseen. Tulevaisuutta on vaikea ennustaa, mutta huolellisella hankesuunnittelulla ja oikeilla valinnoilla voidaan varautua yllättäviin muutoksiin ja vaikuttaa rakennusten elinkaaren pituuteen ja tehokkaaseen käyttöasteeseen myös tulevaisuudessa. Eri vaihtoehtoja punnitsemalla löytyy kustannustehokas ratkaisu kuhunkin tarpeeseen.

AurinkoKunta-konseptillamme saadaan käyttötarpeeseen sopivat tilat, jotka joustavat tarvittaessa. AurinkoKunta on kokonaisen rakennusten muodostama ”aurinkokunta” eli kiinteistökokonaisuus, joka joustaa muuttuvissa tilatarpeissa ja kunta voi tuottaa laadukkaita palveluita kulloinkin juuri sopivissa, tarkoituksen mukaisissa tiloissa – rasittamatta kunnan tasetta. Lue lisää AurinkoKunta-konseptistamme

Vinkkimme tilojen hankkijalle

Lataa hankintaoppaamme sivun alareunasta.

Kartoita ja varaudu tulevaisuuteen

Kartoita kokonaiskuva tulevaisuuden tilatarpeista. Varaudu ennakoimattomiin tekijöihin, kuten tilojen käyttöasteen vähenemiseen tai tilojen tyhjenemiseen yllättävien väestömuutosten seurauksena, mahdollistamalla tilojen laajentamisen tai supistamisen kulloistenkin tarpeiden mukaan.

Laadi realistinen aikataulu

Määritä hankkeelle tavoiteaikataulu, joka mahdollistaa huolellisen ja vaatimusten mukaisen suunnittelun ja laadukkaan toteutuksen, jotta lopputuloksesta tulee onnistunut ja pitkäikäinen. Huomioi aikataulutuksessa kohteen mahdolliset erityistarpeet ja -vaatimukset.

Aseta tavoitteet huolella

Painota toiminnallisia ja laadullisia tavoitteita, kuten ympäristöön sopeutuvaa arkkitehtonista ilmettä, laadukkaita ja helppohoitoisia pintamateriaaleja, tilojen monikäyttöisyyttä ja muuntojoustavuutta. Osallista käyttäjät tilojen toiminnallisuuden suunnitteluun.

Määritä vaatimukset ja sertifikaatit

Määritä, millaisia vaatimuksia asetatte esimerkiksi energiatehokkuuden, sisäilmaston, ääniympäristön, rakentamisen aikaisesta puhtauden- ja kosteudenhallinnan, tuotannon laadunvarmennussertifikaatin tai ympäristömerkinnän osalta.

Valitse kestävästi kokonaistaloudellisuus

Valitse kestävät ja laadukkaat ratkaisut, joilla saavutetaan pitkäikäinen ja korkealuokkainen rakennus. Huomioi, että kestävillä valinnoilla voidaan pitää rakennuksen ylläpitokustannukset maltillisina koko sen elinkaaren ajan, mikä tuo kustannussäästöjä pitkällä aikavälillä.

Teijo-Talojen laatupäällikkö Heidi Karlsson

Hankintalain pykälistä kannattaisi unohtaa käytöstä valintaperusteena halvin hinta – pieni hinta on numero, joka ei aina takaa pitkän tähtäimen kokonaistaloudellista lopputulosta.

Tuotepäällikkö Heidi Karlsson, Teijo-Talot Oy

Tiloja eri käyttötarpeisiin

Päiväkoti

Huolella toteutettu päiväkoti tarjoaa monipuoliset tilat paitsi lasten leikeille, oppimiselle ja rauhoittumiselle myös henkilökunnan sujuvalle työnteolle.

Koulu

Tulevaisuuden koulu on innostava ja älykäs, muuntojoustava oppimisympäristö, jonka muuntuvat tilat tarjoavat mahdollisuuksia opiskella eri tavoilla.

Terveydenhuollon tilat

Toteutamme moderneja terveydenhoidon tiloja. Puhtaat ja tehokkaat tilat, jotka tukevat henkilöstön ja asiakkaiden viihtymistä.

Hoivakodit

Hoivakodeissa kiinnitämme huomiota asukkaiden turvalliseen arkeen ja viihtyvyyteen sekä henkilökunnan työnteon sujuvuuteen.

Väistötilat

Tarjoamme huonosta sisäilmasta oireileville laadukkaita sisäilmaturvallisia väistötiloja, jotka rakennetaan pysyvän rakennustavan mukaisesti.

Muut tilat

Olemme luotettava kumppani niin yksittäisten majoitusrakennusten kuin laajojen aluerakentamisen hankkeiden toteutuksessa.

Moduulikoulun opetustila väistökoulu väistötilat.

CASE: Järvenpää investoi siirrettäviin moduulikouluihin – oppilaat ja henkilökunta voivat paremmin

Järvenpäässä useissa opetustilarakennuksissa havaittiin sisäilmaongelmia. Järvenpään kaupunki päätti lähteä lyhentämään korjausvelkaa investoimalla moduulikouluihin, joita voidaan kunnan sisällä siirtää tarpeen mukaan sinne, missä niitä kulloinkin tarvitaan.

Moduulikoulu siirretään aina sellaisen rakennuksen yhteyteen, jota kulloinkin remontoidaan tai, jossa sitä tarvitaan sisäilmasta oireilevien oppilaiden tai koulun henkilökunnan käyttöön.

Järvenpään kaupungille tämä on ollut kustannustehokas ratkaisu ja moduulikoulujen ansiosta opettajat voivat jatkaa laadukasta opetusta ja oppilaat saavat opiskella ihan oikeissa koulurakennuksissa – väliaikaisten parakkiratkaisujen sijaan.

Eurajoen Sydänmaan koulun julkisivu moduulikoulu koulurakentaminen puukoulu.

CASE: Sydänmaalla sydän sykkii kyläkoululle – uusi koulu muistuttaa vanhaa koulurakennusta

Eurajoen Sydänmaan yli satavuotiaassa hirsikoulussa alkoi ilmetä sisäilmaongelmia. Syyksi paljastui laajalle levinnyt lattiasienikasvusto, joka oli lahottanut rakennuksen alapohjaa ja alimpia hirsikerroksia.

Tilanne olisi saatettu tulkita loistavaksi tilaisuudeksi lakkauttaa koko opinahjo, mutta Sydänmaalle päätettiin rakentaa uusi koulurakennus. Vanha rakennus purettiin ja uusi moduulikoulu tuotiin samalle paikalle saman kesän aikana.

Uusi koulu muistuttaa arkkitehtoniselta ilmeeltään vanhaa koulurakennusta, mutta se on teknisiltä ratkaisuiltaan täysin nykyaikainen. Samalla saatiin korjattua sellaiset rakennustekniset puutteet, joita vanhassa koulurakennuksessa oli.

Pyydä yhteydenotto

Täytä yhteystietosi alla olevaan kenttään, niin olemme sinuun mahdollisimman pian yhteydessä tai lähetä viesti myynti@teijotalot.fi

Tuotepäällikkö Heidi Karlsson

heidi.karlsson@teijotalot.fi
044 7217 140

Lataa terveiden ja turvallisten tilojen hankintaopas kunnille ja kaupungeille

Ladattava terveiden ja turvallisten tilojen hankintaopas kunnille

Joustavat ja
monikäyttöiset tilat

Väestönkehitys ja ikärakenteen muutos voidaan huomioida julkisessa rakentamisessa. Tiloja voidaan mukauttaa muuttuvien käyttötarpeiden mukaan.

Terveet tilat
rakennetaan sisällä

Sisätiloissa rakentaminen pitää rakennuksen kuivana, ja on lisäksi ekologista, tehokasta ja työntekijöille turvallista.

Siirrettävä, laajennettava
ja supistettava

Rakennukset voidaan toteuttaa siirrettävinä ja niitä voidaan tarvittaessa myös laajentaa tai supistaa. Näin rakennus mukautuu muuttuviin tarpeisiin.

Tehdäänkö tilaa yhdessä?