Joutsenmerkki-rakentaminen

Joutsenmerkki tuo vastuullisuutta rakentamiseen – terve rakennus säästää ympäristöä ja rahaa

Vihreä merkki tuotteessa tarkoittaa vihreää laatua: kun tuotteelle, palvelulle tai rakennukselle myönnetään pohjoismainen ympäristömerkki eli Joutsenmerkki, sen on täytettävä tarkat kriteerit. Vaatimukset koskevat sekä laatua että ympäristöystävällisyyttä. Joutsenmerkitty rakentaminen takaa ekologisen ja terveen rakennuksen, joka säästää rahaa ja luontoa.

Joutsenmerkki-rakentaminen on vastuullista ja kustannustehokasta

Tavaroiden ja palveluiden lisäksi nykyään myös pientalot, kerrostalot, kesämökit, koulu- ja päiväkotirakennukset, palvelutalot sekä väliaikaiset rakennukset, kuten moduuli- ja väistötilat, voivat Suomessa saada Joutsenmerkin. Laadukas rakentaminen säästää selvää rahaa, ja säästöjä tuo myös terveelliseen Joutsenmerkki-rakentamiseen satsaaminen: terve rakennus pitää käyttäjänsä työkykyisinä.

Joutsenmerkki-rakentaminen perustuu elinkaariajatteluun

Joutsenmerkki-rakentamisen taustalla vaikuttaa elinkaariajattelu: se tarkoittaa, että ympäristömerkityn rakennuksen kriteereissä on otettu huomioon rakentamisen jokainen vaihe raaka-aineiden tuottamisesta aina käytöstä poistettavien materiaalien kierrättämiseen. Näin Joutsenmerkki-rakentamisen laatukriteereillä varmistetaan, että rakennus on ympäristöystävällinen ja energiatehokas.

Elinkaariajattelu ja kestävän kehityksen periaatteet rakentamisessa tarkoittavat käytännössä sitä, että erilaisten materiaalien alkuperä on tiedossa, ja tuotannon sekä rakennuksen käytön energiankulutus sekä kemikaalien käyttö ja jätteiden synty on tarkasti arvioitu koko tuotanto- ja kulutusketjun ajalta. Rakennusten merkittävimmät ympäristövaikutukset muodostuvat niiden käyttämisestä, ja käytöstä koituvia vaikutuksia voidaan hallita rakennusteknisillä ja energiaa säästävillä ratkaisuilla.

Joutsenmerkki-rakentamisen kriteerit seulotaan tarkasti

Joutsenmerkki-rakentamisen kriteerien taustalla on tarkka seulonta. Ympäristömerkin kriteeristöä tarkastetaan säännöllisesti muun muassa ympäristöön liittyvän uuden tutkimustiedon, tekniikan kehityksen ja markkinatilanteen valossa. Joutsenmerkki-rakennus on energiatehokas, ja rakennuksen sisäilma on puhdasta. Kaikki rakennusmateriaalit ovat tutkitusti turvallisia ja terveellisiä, ja rakennuksen hiilijalanjälki jää vähäiseksi.

Puhdas sisäilma, turvalliset materiaalit, tehokasta energiankäyttöä

Joutsenmerkityn rakennuksen sisätiloille laadittu kriteeristö liittyy tilojen materiaaleihin, ilmanvaihtoon, rakentamiseen ja laadunvalvontaan. Rakennukseen valitaan kestävän kehityksen mukaisia puulajeja, ja rakennuksessa käytetty puutavara on peräisin sertifioiduilta luottotoimittajilta. Rakennusmateriaalit seulotaan niin, etteivät ne sisällä esimerkiksi allergisoivia ainesosia. Joutsenmerkki-rakennuksen energiatehokkuus varmistetaan tutkituilla energiaratkaisuilla, esimerkiksi uusiutuvia energialähteitä ja energiatehokkaita kodinkoneita käyttämällä. Sisäilman laatuun ja puhtauteen kiinnitetään erityisesti huomiota, ja rakennuksen kaikkiin tiloihin pääsee tarpeeksi tarpeeksi päivänvaloa. Koko rakennusprosessin ajan rakentaja varmistaa ja dokumentoi laadukkaan rakentamisen vaihe vaiheelta. Rakennusjätteiden asianmukaisesta kierrätyksestä huolehditaan.

5 syytä valita Teijo-Talojen Joutsenmerkki-rakennus

1. Vastuu ympäristöstä

Teijo-Talojen Joutsenmerkki-rakennus on vastuullinen ja ekologinen ratkaisu.

2. Turvalliset materiaalit

Teijo-Talojen Joutsenmerkki-rakennus on erinomaisen terveellinen ja turvallinen kaikille käyttäjille.

3. Puhdas sisäilma

Teijo-Talojen Joutsenmerkki-rakennus säästää ympäristön lisäksi myös rahaa – terveessä rakennuksessa on terveitä työntekijöitä.

4. Ammattitaitoinen rakentaminen

Teijo-Talot Oy on suomalaisen Joutsenmerkki-rakentamisen edelläkävijä – rakennamme Joutsenmerkki-kohteen laadukkaasti ja ammattitaidolla.

5. Tarkka laadunvalvonta

Tarkka kriteeristö ja laadunvalvonta takaavat, että Teijo-Talojen Joutsenmerkki-rakennuksella on tavanomaista pienempi hiilijalanjälki.

uudisrakennuksen joutsenmerkki

Miten Joutsenmerkki-rakentaminen vaikuttaa ympäristöön?

Joutsenmerkitty rakennus vaikuttaa ympäristöönsä vain vähän, sillä vastuullisen rakentamisen kaikissa vaiheissa kiinnitetään huomiota ympäristön hyvinvointiin. Joutsenmerkityssä rakentamisessa ei käytetä terveydelle ja ympäristölle haitalliseksi määriteltyjä aineita. Rakennusten merkittävin ympäristövaikutus syntyy niiden käyttövaiheessa, erityisesti energiankulutuksesta, joten Joutsenmerkityn rakennuksen energiankulutuksen tulee olla mahdollisimman vähäistä ja rakennuksella pitää olla selkeä käyttö- ja kunnossapitosuunnitelma. Myös rakennusjätteistä huolehditaan ympäristöä kunnioittaen.

Miten rakennus saa Joutsenmerkin?

Yritys tai rakentaja voi itse anoa Joutsenmerkkiä, ja merkin käyttö on vapaaehtoista ja maksullista. Tilaajan näkökulmasta Joutsenmerkki antaa takuun siitä, että rakennus, tuote tai palvelu todella säästää ympäristöä. Joutsenmerkin tarkat kriteerit on laadittu niin, että vain 20–30 prosenttia vastaavista tuotteista voi täyttää merkkiä koskevat vaatimukset. Kriteerien sääntely vaikuttaa suoraan yritysten vastuullisiin valintoihin – kehityksen kyydissä on pysyttävä.

Pieni hiilijalanjälki, iso ilmastoteko

Joutsenmerkki-rakentamisessa tarkka kriteeristö takaa tavanomaista pienemmän hiilidioksidijalanjäljen.

Lue lisää uudisrakentamista koskevista vaatimuksista ja materiaalien kriteeristöstä Joutsenmerkki-sivustolta

Teijo-Talot on edelläkävijä suomalaisessa Joutsenmerkki-rakentamisessa

Teijo-Talot -konseptilla Joutsenmerkki-peruslupa vuonna 2020

Muissa Pohjoismaissa Joutsenmerkki-rakentaminen on arkipäivää, mutta Suomessa ympäristömerkittyjä kohteita on vasta muutamia. Teijo-Talot on 20-vuotisjuhlansa kunniaksi saanut Joutsenmerkki-rakentamisen perusluvan toteuttaa asumisen ja varhaiskasvatuksen toimitiloja Joutsenmerkittyinä. Peruslupa tukee vahvasti yrityksen kasvua ja kehitystä kohti entistä terveellisempää ja turvallisempaa rakentamista.

Teijo-Talojen Joutsenmerkki-rakentamisesta vastaava projektipäällikkö Heidi Karlsson iloitsee mahdollisuudesta rakentaa asiakkaiden kanssa hyvää arkea terveellisillä ja turvallisilla ratkaisuilla

”Haluamme vastata uusiin haasteisiin ja tarjota vihreätä valoa rakentamiseen. Samalla kehitämme toimintaamme kohti ympäristöystävällisempää ja hiilijalanjäljeltään pienikenkäisempää rakentamista. Joutsenmerkki-rakentaminen sopii tähän ajatusmaailmaan ja tehdasvalmisteiseen rakennuskonseptiimme erinomaisesti”, Karlsson toteaa.

Ensimmäiset Joutsenmerkki-projektit ovat olleet Teijo-Taloille uraauurtavia

”Olemme oppineet paljon Joutsenmerkki-kriteerien mukaisesta rakentamisesta ja aiomme hyödyntää opittua myös jatkossa. Monet asiakkaamme ovat kiinnostuneita ympäristöystävällisestä ja terveellisestä rakentamisesta – erityisesti nyt, kun sisäilmaongelmia esiintyy niin laajalti”, Karlsson jatkaa.

Joutsenmerkki-rakentaminen toi Teijo-Taloille kestävän kehityksen palkinnon

Teijo-Talojen Joutsenmerkki-rakentamisen laatu ja asiantuntemus palkittiin merkittävällä Procura+ -palkinnolla Tallinnassa lokakuussa 2017. Vuoden kestävän kehityksen hankinnaksi kansainvälisessä kilpailussa valittiin seitsemän ehdokkaan joukosta Hyvinkään kaupungin Kenttäkadun päiväkoti, jonka on rakentanut Teijo-Talot Oy. Kenttäkadun päiväkoti on Suomen ensimmäinen Joutsenmerkitty päiväkotirakennus.

Procura+ -verkosto palkitsee onnistuneita, käynnissä olevia ja kestävän kehityksen mukaisia innovatiivisia julkisia hankintoja.

Lue Procura+ -palkinnosta lisää täältä

Millaisia hyötyjä Joutsenmerkki-rakentaminen tuo tilojen käyttäjille?

Terve ja turvallinen arjen ympäristö on jokaisen oikeus, ja tutkitusta ja laadukkaasta Joutsenmerkki-rakentamisesta hyötyvät kaikki Joutsenmerkki-tilojen käyttäjät. Teijo-Talojen toteuttamissa Joutsenmerkki-kohteissa viihtyvät päiväkotilaiset ja varhaiskasvatuksen henkilökunta Hyvinkäällä, pienryhmäkodin väki Kaarinassa sekä perhekuntoutuskeskuksen asukkaat ja työntekijät Mikkelissä. Tutustu tarkemmin Teijo-Talojen Joutsenmerkki-kohteisiin:

muuntojoustavat varhaiskasvatustilat ympäristömerkki piha ulkoalue moduulipäiväkoti päiväkotirakentaminen.

Puhtaassa sisäilmassa on ilo leikkiä ja työskennellä

Kenttäkadun päiväkodissa Hyvinkäällä nautitaan puhtaasta sisäilmasta Suomen ensimmäisessä ja toistaiseksi ainoassa Joutsenmerkki-päiväkodissa. Päiväkodin johtajan Päivi Paasosen mukaan optimoitu sisäilma parantaa merkittävästi työkykyä.

”Meillä on töissä henkilöitä, jotka ovat herkistyneet työskenneltyään sisäilmaltaan heikkolaatuisissa rakennuksissa. Parhaimmillaan voidaan palauttaa ja ylläpitää työkyky terveellisellä, haitta-aineettomalla ja hajusteettomalla ympäristöllä. Tämä on arvokasta”, Paasonen toteaa.

Lue lisää Kenttäkadun päiväkodista täältä

joutsenmerkkirakennus yrityksen toimitilat hoivarakentaminen toimitilarakentaminen.

Parantavaa arkea Joutsenmerkityssä perhekuntoutuskeskuksessa

Perhekuntoutuskeskus Luotsi Mikkelissä tarjotaan tukea perheille kodinomaisessa ympäristössä. Kohteen tilaaja Merikratos Oy luotti urakan Teijo-Talojen ammattilaisten käsiin. Tuloksena on kohde, joka täyttää kaikilta osin Joutsenmerkin vaatimukset.

”Rakentamisen laadunhallinta on ollut keskeistä Mikkelissä, ja rakennusjätteistä on huolehdittu ympäristöystävällisellä tavalla. Talossa on turvalliset materiaalit ja aineet, esimerkiksi Joutsenmerkityt lattiat ja sisämaalit. Talossa on mahdollista asua miellyttävästi hyvässä sisäilmassa ja vähäisellä energiankulutuksella.”, Joutsenmerkin johtava asiantuntija Harri Hotulainen selvittää.

Lue lisää Teijo-Talojen Joutsenmerkki-kohteesta

joutsenmerkitty pienryhmäkoti rakennus yrityksen toimitilat hoivarakentaminen toimitilarakentaminen.

Pienryhmäkodin terveellinen ympäristö tuo lisäarvoa hoitotyöhön

Pienryhmäkodissa Kaarinassa kuntoutetaan traumataustaisia lapsia ja nuoria. Teijo-Talojen toteuttama kohde on Pohjoismaiden ensimmäinen Joutsenmerkitty kuntoutusta tarjoava pienryhmäkoti. Sijaishuollon asiantuntija Mikko Niemelä hoitopalveluita tarjoavasta Merikratos Oy:stä arvostaa terveellistä asuinympäristöä ja ekologista rakentamista.

”Useissa tutkimuksissa on havaittu, että traumaattisella kasvuympäristöllä on voinut olla vaikutuksia myös lapsen immunologiaan. Satsaamalla ekologiseen rakentamiseen ja terveeseen sisäilmaan pyritään varmistamaan, etteivät lasten oireet pahene ainakaan asuinympäristön takia”, Niemelä kertoo.

Lue lisää Teijo-Talojen toteuttamasta Joutsenmerkitystä pienryhmäkodista täältä

Kuntapäättäjä –  valitse vastuullinen Joutsenmerkki-rakennus!

Kuntien julkisia hankintoja koskevan uuden hankintalain myötä kunnat voivat nykyään suoraan edellyttää kilpailutuksen kohteena olevilta tuotteilta, palveluilta tai rakennuksilta tiettyä ympäristömerkkiä. Käytännössä julkisen rakennuksen, kuten koulun tai päiväkodin, kilpailutuksessa voidaan siis edellyttää rakennukselta Joutsenmerkki-laatua.

Vastuulliset hankinnat kiinnostavat kuntalaisia ja päättäjiä

Suomen julkisen sektorin ostot ovat vuosittain noin 35 miljardia, joten vastuulliset ja ekologiset päätökset ovat myös merkittävä taloudellinen kysymys.

Kuntalaiset ovat tutkitusti erittäin kiinnostuneita julkisten hankintojen vastuullisuudesta, ja YouGov Finlandin toteuttamassa kyselyssä (2018) lähes yhdeksän kymmenestä kuntalaisesta piti kunnan vastuullisia hankintoja vähintään melko tärkeänä kriteerinä, kun ostopäätöksiä tehdään. Neljä viidestä vastaajasta oli sitä mieltä, että kuntien on minimoitava hankinnoissaan ympäristöriskit.

Myös kuntapäättäjät kokevat vastuullisuuden tärkeäksi taustavaikuttajaksi hankintapäätöksissä. Sales Questorin kuntapäättäjille teettämän kyselyn (2016) mukaan kuitenkin vain 44 prosentilla Suomen kunnista on kirjattuja vastuullisuuteen liittyviä ohjeistuksia. Usein esimerkiksi hankintabudjetin koettiin vaikeuttavan vastuullisia valintoja.

Linkit kyselyihin: Kuluttajakysely vastuullisista hankinnoista | Kysely kuntien hankintavastaaville vastuullisista hankinnoista

Valitse kumppaniksi toimija, jolla on kokemusta, osaamista ja asiantuntemusta Joutsenmerkki-kriteerit täyttävästä rakentamisesta.

Haluatko tietää lisää Teijo-Talojen Joutsenmerkki-rakentamisesta? Ota yhteyttä!

Joutsenmerkki-rakentamisen asiantuntija
tuotepäällikkö Heidi Karlsson

heidi.karlsson@teijotalot.fi
044 7217 140

Ota yhteyttä

Tehdäänkö tilaa yhdessä?