Ympäristö

Ekologinen rakentaminen – pieniä hiilijalanjälkiä, suuria hiilikädenjälkiä

Ekologinen rakentaminen näkyy Teijo-Taloilla siinä, että emme täytä pelkästään lakisääteisesti asetettuja vaatimuksia, vaan kehitämme toimintaamme jatkuvasti kohti ympäristöystävällisempää, vähäpäästöisempää ja vähähiilisempää rakentamista. Kutistamme hiilijalanjälkeä ja suurennamme positiivisia hiilikädenjälkiä.

Vaikutamme rakentamisen hiilijalanjälkeen ja pyrimme kohti vähähiilistä rakentamista

Tavoittelemme pieniä rakentamisen hiilijalanjälkiä ja hyviä vaikutuksia ympäristön kannalta panostamalla hiilijalanjäljen laskentaperiaatteisiin ja eri vaikutuslähteisiin. Saamme kestävän kehityksen periaatteista suuntaviivoja toimintaamme ja turvaamme rakennuksen pitkän ja hyvän elinkaaren.

Kestävä kehitys lähtee suunnittelusta, toteutuu hankinnoissa sekä tuotannon prosessien ja materiaalilogistiikan virityksessä, ja jatkuu aina käyttöönoton jälkeiseen käytönopastukseen ja kiinteistöhallinnan tukeen.

muuntojoustavat varhaiskasvatustilat ympäristömerkki piha ulkoalue moduulipäiväkoti päiväkotirakentaminen.

Ekologista rakentamista sertifioidusti

Joutsenmerkki – rakentajan ympäristömerkki

Tarjoamme Joutsenmerkittyjä rakentamisen hankkeita. Joutsenmerkki-kriteerien mukaan toteutetuissa rakennuksissa huomioidaan kokonaisvaltaisesti parempi rakentaminen. Rakentamisen materiaalivalinnoilla vaikutetaan rakennuksen kestävyyteen ja sisäilman laatuun – käytettävät materiaalit ovat kestäviä, turvallisia ja ympäristölle ystävällisiä.

Materiaalien turvallisuuden ja terveellisyyden lisäksi huomiota kiinnitetään energiataloudellisuuteen, talotekniikan ohjaukseen, päivänvaloon, keinovalaistukseen, toimitilojen äänimaailmaan ja akustiikkaan. Joutsenrakentaminen edellyttää perusteellista dokumentointia, joten Joutsenmerkkirakennus dokumentoidaan tarkasti perustuksesta piipunhattuun, esimerkiksi puutavara on jäljitettävyyssertifioitua kasvumetsään saakka.

Miten hankin rakennukselle Joutsenmerkin?

Joutsenmerkki-rakennusprosessi lähtee liikkeelle hyvästä päätöksestä ja sitoutumisesta ympäristön kannalta parempiin vaihtoehtoihin, ja päättyy joutsenmerkkiorganisaation tarkastukseen kohteessa ja sertifikaatin myöntämiseen. Huomioi, että Joutsenmerkkiä voi käyttää hankintalain mukaan hankintakriteerinä.

Joutsenmerkin myöntää Suomessa ympäristömerkintä, Motiva Services Oy, ja se perustuu yhteispohjoismaiseen kriteeristöön, joka kehittyy jatkuvasti.

Lue lisää Teijo-Talojen palkitusta Joutsenmerkki-rakentamisesta!

FAKTA

Joutsenmerkki on tyypin 1 ympäristömerkki, joka voidaan myöntää ympäristön kannalta vain parhaille tuotteille ja palveluille.

Lue lisää Joutsenmerkin nettisivuilta.

Ekologista rakentamista ohjaa ympäristöpolitiikka

Teijo-Talot Oy tunnistaa ja hallitsee oman toimintansa aiheuttamat ympäristövaikutukset sekä pyrkii vähentämään niitä ympäristölainsäädännön määräysten ja sidosryhmiltä tulevien vaatimusten mukaisesti. Yhtiö etsii toimintatapoja rakentamisaikaisen ympäristökuormituksen vähentämiseksi ja tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja, joilla rakennusten käytönaikaista hiilijalanjälkeä voidaan pienentää.

Yhtiö sitoutuu käyttämään CE-merkittyjä rakennustuotteita ja -tarvikkeita. Yhtiö hyödyntää tehdasolosuhteissa tapahtuvan rakentamisen antamat mahdollisuudet resurssien tehokkaaseen käyttöön ja materiaalihukkien minimointiin.

Teijo-Talot kehittää menetelmiä ja teknisiä ratkaisuja, joilla mahdollistetaan rakennusten käyttötarkoitusten joustava muuttaminen niiden elinkaaren aikana, sekä turvallinen purkaminen ja kierrätys käyttöajan päätyttyä.

Yhtiön kaikilla tehtailla toimitaan samojen ympäristöperiaatteiden mukaisesti ja alihankkijoilta edellytetään sitoutumista yhtiön ympäristöpolitiikkaan ja -tavoitteisiin.

Kysy lisää ekologisesta rakentamisesta
laatupäällikkö Heidi Karlsson

heidi.karlsson@teijotalot.fi
044 7217 140

Myyntipäällikkö Mika Leikkonen

mika.leikkonen@teijotalot.fi
044 7217 113

Ota yhteyttä

Tehdäänkö tilaa yhdessä?