Konsepti

Mikä tekee konseptistamme ainutlaatuisen?

Konseptimme perustuu itse kehittämäämme menetelmään, jossa rakennukset valmistetaan perustuksineen kokonaan säältä suojassa ja tontilla ne asennetaan patentoidulla tekniikalla nopeasti paikoilleen.

Moduulikuljetukset lähdössä Teijo-Talojen tehtaalta moduulirakentaminen

Vaihtoehto perinteiselle uudisrakentamiselle

Rakennamme siirrettäviä rakennuksia pysyvän rakennuksen rakennusmääräyksiä noudattaen. Tarjoamme avaimet käteen -palvelun tilojen suunnittelusta toteutukseen, maanrakennustöistä asennukseen. Nopeat toimituksemme takaavat sen, että säästät hankintaprosessissa aikaa ja rahaa.

Puurakentamista kuivissa tehdasoloissa

Rakennuksemme ovat pääosin puurakenteisia. Valmistamme rakennukset perinteisesti puurunkoisena tai vaikkapa CLT-elementeistä. Puu on ympäristöystävällinen, sisäilmaturvallinen ja esteettisesti kaunis ja ilmeikäs rakennusmateriaali. Massiivirakenteisena puussa on myös hyvä palonkestävyys.

Konseptimme sopii kaikkeen uudisrakentamiseen

Itse kehittämämme patentoitu tuotanto- ja siirtomenetelmä sopii lähes kaikkeen uudisrakentamiseen. Toteutamme suuret tilakokonaisuudet asettamalla moduuleita vierekkäin. Voimme toteuttaa rakennukset myös kaksikerroksisina. Modulaarisuus ei rajoita rakennuksen kokoa – ennemminkin se lisää mahdollisuuksia muuntojoustaville ratkaisuille.

Rakennamme turvallisuus ja ympäristöarvot mielessä

Panostamme ilmasto- ja sisäilmamyönteisiin materiaalivalintoihin. Käytämme CE-merkittyjä rakennustuotteita ja -tarvikkeita sekä turvallisesti tuotettuja materiaaleja, joiden käytöllä on osoitettu olevan vähän negatiivisia ympäristövaikutuksia. Tuotantotilamme ovat työturvalliset ja jokaisella toimipisteellämme on toimiva kierrätysjärjestelmä.

Pysyvästi laadukasta rakentamista

Yhtenäiset toimintatavat takaavat tasalaatuiset rakennukset lain ja asiakkaidemme asettamien vaatimusten mukaisesti. Tehdasoloissa rakentamisella takaamme lopputuotteen korkean laadun joka osa-alueella. Varmistamme laadun- ja kosteudenhallinnan mittauksilla, että rakennuksemme täyttävät tiukat laatu-, ympäristö- ja terveyskriteerit.

Onnistuneita rakennusprojekteja

Kanssamme projektit valmistuvat aina tulosvastuullisesti sovitussa aikataulussa ja budjetissa. Tarjoamme rakennushankkeelle erilaisia rahoitusratkaisuja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Voit esimerkiksi valita vuokra+lunastus -vaihtoehdon, jossa tilat on mahdollista lunastaa omaksi vuokrakauden päätteeksi.

Modulaarinen uudisrakennus moduulikoulu etupiha.
rakentamisen kuivaketju moduulirakentaminen erikoiskuljetus
  • Katkeamaton kuivaketju suunnittelusta käyttöönottoon
  • S2 sisäilmastoluokka
  • M1-päästöluokitellut pintamateriaalit
  • Vesiohenteiset pintakäsittelytuotteet
  • P1 puhtausluokka tuotannossa ja asennuksessa
  • Energialuokka jopa A
  • Pysyvän rakennuksen U-arvot

Katse rakennuksen koko elinkaareen

Takaamme puhtaasti parempia elinkaaria kiinnittämällä huomiota rakennuksen koko elinkaareen: syntyvaiheesta käyttöiän päähän. Hyvin suunnittelu ja huolella valmistettu rakennus luovutetaan käyttäjille asiantuntevien käyttöajan ohjeiden kera.

Konseptillamme lisää pituutta rakennuksen elinkaareen

Konseptimme tuo aivan uusia mahdollisuuksia laadukkaiden palveluiden tuottamiseen, sillä hankintapäätökset eivät sido kuntaa eikä yritystä vuosikymmeniksi eteenpäin. Rakennus voi siirrettävyytensä vuoksi sijaita elinkaarensa aikana useassa eri paikassa osittain tai kokonaan – enää ei tarvitse lukita tilasuunnitelmia vuosikymmeniksi.

Aina juuri sopivat ja oikeanlaiset tilat

Ratkaisullamme asiakas saa muuttuviinkin tarpeisiin kulloinkin juuri sopivat tilat. Valmistunutta rakennuskokonaisuutta voidaan tarpeen mukaan muuttaa lisäämällä tai poistamalla moduuleita. Suunnittelemme sisätiloista toiminnallisia, monikäyttöisiä ja helposti muunneltavia, jotta tarvittaessa onnistuu myös tilojen käyttötarkoituksen muutos.

Terveet tilat rakennetaan sisällä

Rakennamme aina säältä suojassa, kuivissa ja tarkoin valvotuissa tehdasoloissa. Näin takaamme katkeamattoman kuivaketjun koko rakennusajalle. Tuemme käytönaikaista kosteudenhallintaa huolellisilla käyttö- ja huolto-ohjeilla, jotta kuivana toimitettu rakennus saisi hyvän, kuivan elinkaaren käyttöikänsä ajan.

Laadukkailla ratkaisuilla kokonaistaloudellinen lopputulos

Hyvällä suunnittelulla, huolellisella rakentamisella ja laadukkailla valinnoilla saadaan aikaan kestäviä ja energiatehokkaita rakennuksia, joiden ylläpitokustannukset ovat maltilliset. Suunnittelemme rakennuksista energiatehokkaita esimerkiksi käyttämällä nykyaikaista talotekniikkaa ja automaatioratkaisuja, kuten päivänvalo- ja läsnäolotunnistimilla varustettua valaistusta.

Miten varmistamme hyvän sisäilman?

Hyvin suunniteltu ja toteutettu rakennus huomioi hyvän sisäilman laadun. Teijo-Talojen rakennushankkeissa sisäilman laatuun vaikuttavat tekijät huomioidaan rakennuksen koko elinkaaren ajalta – suunnittelusta rakennuksen ylläpitoon ja huoltoon. Tutkitusti turvalliset rakennusmateriaalit, suunnitelmallinen puhtauden- ja kosteudenhallinta sekä riittävä ilmanvaihto ovat sisäilmaturvallisuuden kulmakiviä.

siististi raksalla moduulirakentaminen kuivaketju

Puhtailla ja kuivilla työmailla toteutetaan terveitä rakennuksia

Noudatamme tarkkaan määriteltyä kosteudenhallintasuunnitelmaa, jotta voimme taata terveen rakennuksen. Rakennamme aina kuivissa sisätiloissa, joten tuotannon aikana rakennukseen ei päädy ulkopuolista kosteutta. Myös rakennusmateriaalien varastointi on sisätiloissa, joten myös ne pysyvät täysin kuivina koko prosessin ajan.

Käytämme tutkitusti turvallisia CE-merkittyjä ja vähäpäästöisiä M1-luokituksen mukaisia rakennusmateriaaleja sekä pölyämättömiä sisustusmateriaaleja, jotta rakennus on käyttäjilleen sisäilmaturvallinen. Noudatamme rakentamisen aikana P1-puhtausluokkaa. Luovutamme asiakkaalle tilat, jotka ovat puhtaat ja välittömästi käyttöönotettavissa.

Jatkuvan sisäilman olosuhdeseurannan anturi seinässä sisäilmaturvallinen puhas sisäilma.

Jatkuva laaduntarkkailu ja reaaliaikainen olosuhdevalvonta

Rakennusprosessimme on tarkkaan valvottua, jotta voimme taata korkealaatuisen rakennuksen. Suoritamme rakennusprosessin aikana tarvittavat mittaukset ja dokumentoimme ne ennen seuraavaan rakennusvaiheeseen siirtymistä. Esimerkiksi betonivalusta mitataan kosteus ennen pinnoitusta. Kosteusmittauksen suorittaa puolueeton osapuoli. Lisäksi käytössämme on reaaliaikainen olosuhdevalvonta, jolla tarkkailemme sekä rakennusaikaisia että myös käyttöönoton jälkeisiä olosuhteita rakennuksessa.

Rakennuksen käyttöönoton yhteydessä suoritamme niin kutsutun koeponnistuksen eli teemme mm. ilmatiiveys-, kosteus- ja ilmanvaihdon mittauksen ja säädön. Käyttöönoton jälkeen seuraamme rakennuksessa vallitsevia olosuhteita ja varmistamme, että talotekniikan säädöt ovat optimaaliset. Saamme ilmoituksen, mikäli määrittämämme raja-arvot ylittyvät. Esimerkiksi, jos hiilidioksidipitoisuus on liian korkea ja ilmanvaihdon tehokkuutta pitää lisätä.

Miten rakennusprosessi etenee?

1. Tilojen suunnittelu

Suunnittelemme tilat asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan, niiden nimenomaista käyttötarkoitusta varten. Huomioimme myös tilojen erityisvaatimukset, esimerkiksi terveydenhoitotilojen määräykset.

2. Rakennuslupa

Tilauksen vahvistumisen jälkeen teemme kohteen rakennuslupakuvat ja haemme rakennusluvan tarjouspyynnön mukaisesti. Kun rakennuslupa on saatu, aloitamme kohteen rakentamisen tehtaalla.

3. Rakentaminen tehtaalla

Rakennamme aina säältä suojassa, kuivissa tehdasoloissa. Rakennamme moduulit aina mahdollisimman valmiiksi ennen, kun ne lähtevät tehtaalta. Niissä on jopa talotekniikka ja kiintokalusteet asennettuina.

4. Laadunvarmistus

Meillä on tiukat laatukriteerit. Suoritamme rakennusprosessin edetessä mm. laadun- ja kosteudenhallinnan mittauksia, katkeamattoman kuivaketjun hallintaa sekä pölynhallintaa.

5. Kuljetus tontille

Siirrämme rakennusmoduulit tontille erikoiskuljetuksilla. Suojaamme moduulit kuljetusta varten, jotta niihin ei pääse kosteutta tai epäpuhtauksia kuljetuksen aikana.

6. Asennus

Asennusvaihe on nopea ja työmaa-aika lyhyt. Laskemme rakennusmoduulit tontille, liitämme ne toisiinsa ja teemme yhdyskuntatekniikan liittymien kytkennät.

7. Viimeistely

Asennuksen jälkeen aloitamme tontilla rakennuksen täydentävien osien, kuten katosten ja portaiden, asennuksen sekä pihanrakennustyöt.

7. Käyttöönottoluovutus

Teemme rakennukselle lopputarkastuksen yhdessä rakennusviranomaisen ja tilaajan kanssa. Kun kaikki on valmista ja kunnossa, luovutamme tilaajalle täysin käyttöönottovalmiin rakennuksen.

Mikä tekee integroidusta betoniperustuksesta ylivoimaisen?

Konseptillamme toteutettaviin rakennuksiin voidaan valaa betoniperustus valmiiksi jo tehtaalla. Tämä maanvarainen konseptiperustus kulkee kiinteästi rakennuksen mukana tehtaalta tontille ja tarvittaessa edelleen seuraavalle sijoituspaikalle – tontille jäävät jäljelle vain tiivistetty tasattu sorakenttä sekä yhdyskuntatekniikka.

1.

Kiinteän betoniperustuksen ansiosta, moduuleihin voidaan jo tehtaalla sijoittaa raskaampaakin laitteistoa tai kalustusta, kuten suurkeittiöt, ilmanvaihtolaitteet.

2.

Tehdasolosuhteissa betonivaluun ei pääse sinne kuulumattomia ympäristön orgaanisia ainesosia eikä valu saa ylimääräistä kosteutta, vaan kuivuu hallitusti.

3.

Kapillaarivapaan sorapedin päälle asennettu betonilaatta estää maan kosteuden nousun rakenteisiin koko rakennuksen alalta.

Tehdäänkö tilaa yhdessä?