Järvenpäähän osittain 2-kerroksinen päiväkoti

päiväkodin rakentaminen moduulirakentaminen

Järvenpäähän osittain 2-kerroksinen päiväkoti

Teijo-Talot toimittaa Järvenpäähän 1200-neliöisen osittain 2-kerroksisen päiväkodin

Järvenpään Jampan kaupunginosaan, Saunakallion koulun välittömään läheisyyteen, rakennetaan 5-ryhmäinen päiväkoti. Rakennus toteutetaan siirtokelpoisena, joten se on siirrettävissä toiselle tontille ja tarpeen mukaan laajennettavissa uusia tarpeita vastaavaksi. Päiväkotirakennus valmistuu syyskuun loppuun mennessä.

Sisäilmaturvallisia opetustilarakennuksia valmistava Teijo-Talot Oy voitti KVR-mallilla toteutettavan päiväkodin tarjouskilpailun kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tarjouksellaan. Tarjousten laatuvertailussa arvioitiin mm. tilojen soveltuvuutta käyttötarkoitukseensa sekä julkisivun ja tilaratkaisun muokattavuutta. Teijo-Talojen toimivat ja tilankäytöltään tehokkaat pohjaratkaisut sekä rakennuksen muoto ja ulkoasu miellyttivät arviointiryhmää. Tärkeäksi seikaksi nousi myös, että kosteudenhallintasuunnitelma ja rakenneratkaisut olivat kunnossa. Siirtokelpoinen n. 1200 neliöinen moduulipäiväkoti rakennetaan betoniperustuksista alkaen sisätiloissa Teijo-Talojen Salon tehtaalla.

tehtaalla rakentaminen moduulirakentaminen.

Tilaajan tavoitteena on tarjota päiväkodin lapsille ja henkilökunnalle toiminnalliset ja terveelliset päiväkoti- ja työskentelytilat. Päiväkodissa on erilaisia vaihtoehtoja monipuoliseen pedagogiseen toimintaan, kuten liikkumiseen, leikkeihin ja peleihin sekä rauhalliseen oleiluun ja lepoon. Tilojen muunneltavuudessa on huomioitu toiminnan vaatimukset: henkilökunta ja lapset käyttävät ja muokkaavat eri tiloja helposti hyvin erilaisiin käyttötilanteisiin kulloisenkin tarpeen mukaisesti. Esimerkiksi toiminta- ja lepohuoneiden välisillä avattavilla väliseinillä voidaan helposti säätää tiloja erikokoisille ryhmille ja myös käytävät toimivat päiväkotitoimintaa tukien, kun pienryhmätilat avautuvat käytävälle. Lasten kulkeminen päiväkodissa on suunniteltu helposti valvottavaksi ja tietyn väriset seinät, ovet ja käytävän lattiat helpottavat lapsen liikkumista rakennuksessa. Kulku toiseen kerrokseen on esteetön sekä turvallinen.

Teijo-Talot on toimittanut jo aikaisemmin Järvenpään kaupungille mm. 2100-neliöisen siirtokelpoisen moduulikoulun.

Lisätietoja
Teijo-Talot Oy, projektipäällikkö Mikko Laukkanen mikko.laukkanen@teijotalot.fi p. 044 7217 175Tehdäänkö tilaa yhdessä?