Puhtaasti ja raikkaasti raksalla – paradoksi?

sisäilmarakentaminen siististi raksalla moduulirakentaminen kuivaketju

Puhtaasti ja raikkaasti raksalla – paradoksi?

Mielikuva rakennustyömaasta on helposti pölyinen, puruinen, roskainen ja jopa loskainen. Kaikkea muuta siis kuin puhdas, terveellinen ja turvallinen. Puhtauden miellämme helposti terveydenhuoltoon ja hoivaan, mutta sama ajatusmalli on onneksi käännetty myös rakentamiseen. Puhtailla työmailla toteutetaan terveitä rakennuksia, kuten puhtailla lääkintävälineillä terveitä ihmisiä.

Puhtaan rakennustyömaan osa-alueista ensimmäisenä mieleen tuleva huolellinen siivous on yksi osa, mutta merkittävää ovat myös materiaalivarastointi, materiaalien puhtaus sekä asianmukaiset suojaukset sekä keskeneräisiin että valmiisiin työvaiheisiin. Virheellinen materiaalivarastointi voi helposti pilata esimerkiksi sisustusmateriaalit tai herkän puun – lätäkössä lojuneita pattinkeja, sateessa seisseitä villapaaleja – yök. Kun materiaalit varastoidaan asianmukaisesti sisätiloissa erityisen materiaalivarastointisuunnitelman ja -ohjeistuksen mukaisesti, noudattaen tuotevalmistajien ohjeita, takaamme lopputuotteen puhtaan laadukkuuden.

Tilatuotannon aikana huolehdimme puhtaudesta työkohteiden siivouksella – eikä se tarkoita, että isoluuta lakaisee roskat pihalle. Käytämme pölyämättömiä siivousmenetelmiä, jotta kertynyt pöly hallitaan roskiin, eikä vallata pölyllä työmaan ilmatilaa. Sitä kutsutaan pölynsiirroksi. Pölynhallinta on avainsana ja sitä tukevat huolellisesti varastoidut materiaalit, sekä materiaalien, esimerkiksi listojen, laattojen yms. työstö työkohteen ulkopuolella tuotantohalleissamme tai erityisissä työstöpisteissä. Suosimme myös matalapölyisiä laasteja ja työstötapoja. Siivousta toteutetaan säännöllisesti ja jokaisen työvaiheen jälkeen – siistillä työmaalla on muuten siistiä olla töissä – ja turvallista. Siistillä, järjestyksessä olevalla työmaalla tapahtuu huomattavasti vähemmän työtapaturmia kuin sotkuisella työmaalla – eipä ole mihin kompastua tai liukastua.

Sisäilmasto ei kuitenkaan vielä ole valmis, vaikka timpurit ja sisustajat ovat rakentaneet talon. Nykyaikainen talotekniikka vaikuttaa osaltaan merkittävästi rakennuksen elinkaaren aikaiseen sisäilman puhtauteen. Talotekniikkamme toteutetaan esimerkiksi ilmanvaihdon osalta aina puhtaista, tulpatuista kanavista ja liitososista. Kanavien puhtautta jatketaan asennuksenaikaisella tulppauksella ja päätelaitteiden suojauksilla, kunnes loppusiivouskin on suoritettu. Tarvittaessa kanavistot puhdistetaan ennen rakennuksen käyttöönottoa, jos puhtauden tarkastuksessa havaitaan likaa tai hiukkasia putkistoissa.

Rakennus on valmis, puunattu ja puleerattu käyttöönottoa varten. Puhdas uusi tuoksu leijuu nenään, mutta ei mikä tahansa esanssituoksu, vaan useimmiten Joutsenmerkittyjen vähätuoksuisten puhdistusaineiden kevyt raikkaus. Mutta ei siinä vielä kaikki – käyttöönoton ja rakennuksen elinkaaren aikaiset toimet muodostavat puhtauden- ja pölynhallinnan viimeisen ja pitkäaikaisimman vaiheen.

Käyttöönoton aikana tulee huolehtia rakennuksen riittävästi tuuletuksesta ilmanvaihdon avulla, jotta ns. uuden rakennuksen tuoksu – joka itse asiassa koostuu rakennusmateriaalien ominaistuoksuista – haihtuu ja mahdolliset maalien, liimojen yms. jälkituoksut poistuvat. Rakennuksen käytön aikana siivouksessa tulee noudattaa materiaalivalmistajien ohjeita pintojen puhdistuksesta ja siihen käytettävistä aineista sekä käytettävistä menetelmistä. Tilojen ja pintojen siivouksen ohella tulee muistaa siivota rakennuksen keuhkot eli huolehtia säännöllisesti ilmanvaihtolaitteistojen suodattimien vaihto sekä ilmanvaihdon päätelaitteiden puhdistus. Koko ilmanvaihtojärjestelmä tulee puhdistaa muutaman vuoden välein, jotta kanavistoon kertyneet pölyt ja hiukkaset saadaan poistettua.

Puhtaasti parempia elinkaaria voidaan taata huolellisella toiminnalla rakennuksen elinkaaren syntyvaiheesta käyttöiän päähän hyvällä suunnittelulla, toimivalla varastoinnilla, rakentamisen huolellisuudella ja asiantuntevilla ohjeilla käytönajalle.

Heidi Karlsson

Heidi Karlsson
Kosteuskoordinaattori PRO, projektipäällikkö, Teijo-Talot Oy

heidi.karlsson@teijotalot.fi
044 7217 140

Tags:


Tehdäänkö tilaa yhdessä?