Miten hankkia tilat? Osa 2

Hankintaopas osa 2

Miten hankkia tilat? Osa 2

Terveiden ja turvallisten tilaratkaisujen hankintaopas kunnille ja kaupungeille

Olemme laatineet hankintaoppaan, johon olemme koostaneet vinkkejä ja ohjeita tilaratkaisujen hankinnasta vastaaville tahoille. Tämä opas vastaa kysymyksiin, kuten Miten valita hankintaan sopiva kilpailutusmenettely? Millaisia tavoitteita rakennushankkeelle voidaan asettaa? Mitä hankintailmoituksessa voidaan vaatia? Tässä osassa käydään läpi julkisten hankintojen hankintamenettelytavat – niiden vahvuudet ja heikkoudet – sekä puitejärjestely.

hankintamenettely

Hankintamenettelyn valinta

01 | Avoin menettely

Avoin menettely on kaikkein yleisin hankintamenettely julkisissa tarjouskilpailuissa. Avoimeen menettelyyn voi osallistua kuka tahansa. Hankintayksikkö tarkistaa, että tarjoaja täyttää kaikki tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusehdot, niin taloudelliset, kuten yrityksen vakavaraisuus- ja liikevaihtovaatimukset, kuin tekniset, esimerkiksi henkilöstö ja referenssit.

Paljon tarjouksia

Vähiten vaikutusmahdollisuuksia

02 | Rajoitettu menettely

Tarjouksen voivat tehdä vain osallistujien joukosta hankintayksikön valitsemat ehdokkaat. Osallistumishakemuksen pohjalta valitut pääsevät tekemään tarjouksen itse rakennushankkeesta. Rajoitettu menettely on käyttökelpoinen toimintatapa esimerkiksi tilanteessa, jossa arvioitaisiin avoimen menettelyn johtavan lukuisiin tarjouksiin.

Ehdokkaiden valinta osallistujien joukosta

Saattaa pitkittää prosessia

03 | Neuvottelumenettely

Neuvottelumenettelyä suositellaan käytettäväksi esimerkiksi tilanteessa, jossa hankintayksikön tarpeita ei voida tyydyttää olemassa olevilla valmiilla ratkaisuilla ja siksi hankintaan kuuluu paljon suunnittelua sekä innovatiivisia tilaajalle räätälöityjä ratkaisuja. Hankintayksikkö voi neuvotteluiden kuluessa pyytää uusia mukautettuja tarjouksia.

Osallistuva vaikuttaminen suunnitteluun

Useat neuvottelut pidentävät prosessia

Huomioi myös puitejärjestely

Puitejärjestelyssä hankintayksikkö tekee sopimuksen siitä, millä hinnalla ja ehdoilla hankintoja tehdään tietyn ajan kuluessa. Puitejärjestelyllä hankintayksikkö voi kilpailuttaa vaikkapa kahden vuoden sisällä mahdollisesti toteutettavia päiväkoti- tai kouluhankkeita. Puitejärjestelyt eivät voi ilman perusteltua syytä olla voimassa neljää (4) vuotta pidempään.

Täytä yhteystietosi ja lataa Hankintaopas.Tehdäänkö tilaa yhdessä?