Vihreää valoa rakentamisessa

Joutsenmerkki perhekuntoutuskeskus toimitilarakentaminen hoivarakentaminen.

Vihreää valoa rakentamisessa

Teijo-Talot Oy on valmistanut eniten Joutsenmerkittyjä uudisrakennuksia Suomessa – Joutsenmerkitty Merikratos Oy:n Perhekuntoutuskeskus Luotsi Mikkeliin

Suomen ensimmäinen Joutsenmerkitty perhekuntoutuskeskus on Teijo-Talot Oy:lle jo kolmas Joutsenmerkitty uudisrakennus ja Merikratos Oy:lle jo toinen. Joutsenmerkki on osoitus ekologisesta ja energiataloudellisesta rakentamisesta.

Joutsenmerkki ohjaa ekologiseen ja sisäilmaltaan turvalliseen rakentamiseen

Uudisrakennukselle voidaan myöntää Joutsenmerkki, mikäli se täyttää Pohjoismaisen ympäristömerkinnän tiukat laatu-, ympäristö- ja terveysvaatimukset eli Joutsenmerkki-kriteerit. Uudisrakennuksen Joutsenmerkki -kriteeristö on sisällöltään laaja kokonaisuus, jonka tiukat energiatehokkuus- ja materiaalikriteerit ohjaavat ekologiseen ja sisäilmaltaan turvalliseen rakentamiseen. Kriteereissä kiinnitetään huomiota rakennuksen koko elinkaaren aikana syntyviin ympäristövaikutuksiin eli tarkastelua suoritetaan materiaalien ja raaka-aineiden valmistuksen, rakennuksen valmistuksen, käytön ja kierrätyksen osalta. Kierrätys käsittää esimerkiksi rakennusvaiheen jätteiden kierrätystä ja hyötykäyttöä, mutta myös koko rakennuksen kierrätettävyyttä – tämä toteutuu Teijo-Talojen osalta täysin, sillä kaikki rakennukset ovat siirtokelpoisia eli rakennus on siten kokonaisuudessaan kierrätettävissä. Kohde on myös muunneltavissa useammaksi itsenäiseksi asunnoksi pienillä muutostöillä.

”Rakentamisen laadunhallinta on ollut keskeistä Mikkelissä ja rakennusjätteistä on huolehdittu ympäristöystävällisellä tavalla. Talolle on laadittu käytön ja kunnossapidon ohjeet. Talossa on turvalliset materiaalit ja aineet, esimerkiksi Joutsenmerkityt lattiat ja sisämaalit. Talossa on mahdollista asua miellyttävästi hyvässä sisäilmassa ja vähäisellä energiankulutuksella. Leijonanosa lämmityksestä saadaan maaperän uusiutuvasta energiasta lämpöpumpun avulla”, Joutsenmerkin johtava asiantuntija Harri Hotulainen selvittää.

Perhekuntoutusta ja ensikotipalvelua tarjoavan Luotsin asiakkaille halutaan tarjota turvallinen ja terveellinen kuntoutumisympäristö ja työntekijöille puhdas työympäristö

Joutsenmerkki perhekuntoutuskeskus olohuone

Tänä syksynä valmistunut Perhekuntoutuskeskus Luotsi on Suomen ensimmäinen Joutsenmerkitty perhekuntoutuskeskus ja jo toinen Merikratos Oy:n Joutsenmerkitty uudisrakennus. Merikratos pitää rakennuksen ympäristö- ja terveysvaikutuksia toiminnalleen tärkeinä, sillä rakentamisessa käytetyt materiaalit vaikuttavat rakennuksen kestävyyteen ja sisäilman laatuun – jolla taas on vaikutusta käyttäjiensä terveyteen, turvallisuuteen ja hyvinvointiin.

Luotsi on ainutlaatuinen paitsi ensimmäisenä joutsenmerkittynä perhekuntoutusyksikkönä myös erilaisena kuntoutumisympäristönä: ”Luotsissa toteutuu sekä kuntoutusperheiden yksityisyys ja toisaalta mahdollisuus vahvaan ympärivuorokautiseen hoivaan ja tukeen. Tämä on mahdollista, koska asunnot on sijoitettu niin, että henkilökunta on jatkuvasti saatavilla ja läsnä. Tämä tekee Luotsista turvallisen paikan kuntoutua ja lisää kuntoutustyön tehokkuutta. Perheet voivat kuntoutustyön edetessä ja tuen tarpeen vähentyessä elää asunnoissaan yhä enemmän omassa rauhassaan, koska jokaisessa asunnossa on oma uloskäyntinsä ja kaikki tarvittava kodinomaista elämää varten.” kuvailee Merikratoksen aluejohtaja Anna-Liisa Kovanen.

Joutsenmerkki uudistaa rakennusalaa ja vähentää rakentamisen ympäristökuormitusta sekä edistää kestävää kehitystä

Muissa pohjoismaissa on jo pitkään tehty Joutsenmerkittyjä rakennuksia, mutta Suomessa Joutsenmerkittyjä rakennuksia on vasta muutamia – ja niistäkin kolme on Teijo-Talojen käsialaa. Teijo-Talot haluaakin Joutsenmerkki-rakentamisen pioneerina vähentää rakentamisen ympäristökuormitusta ja edistää kestävää kehitystä. Joutsenmerkki-rakentaminen vaatii kokonaisvaltaista ymmärrystä monesta osa-alueesta, esimerkiksi ikkunoiden koon kanssa pitää olla tarkkana, koska suuret ikkunapinnat vaikuttavat u-arvoon ja energiatodistukseen mutta kääntöpuolena Joutsenmerkki-kriteeri asettaa vaatimuksen päivänvalokertoimesta, mikä käytännössä tarkoittaa suuria ikkunoita.

”Haluamme vastata uusiin haasteisiin ja tarjota vihreätä valoa rakentamiseen. Hienointa on tarjota tätä yhdessä yhteistyökumppanin kanssa, joka tarjoaa vihreätä valoa asiakkailleen tukiessaan lasten ja lapsiperheiden turvallisen ja hyvän arjen rakentumista palveluillaan. Samalla kehittämme toimintaamme kohti ympäristöystävällisempää ja hiilijalanjäljeltään pienikenkäisempää rakentamista. Joutsenmerkki-rakentaminen sopii tähän ajatusmaailmaan ja tehdasvalmisteiseen rakennuskonseptiimme erinomaisesti.” toteaa Teijo-Talojen Joutsenmerkki-rakentamisesta vastaava projektipäällikkö Heidi Karlsson.

Muita Joutsenmerkkikohteita:
Suomen ensimmäinen Joutsenmerkitty päiväkoti Kenttäkadun päiväkoti Hyvinkää
Pohjoismaiden ensimmäinen Joutsenmerkitty Pienryhmäkoti Merikratos, Kaarina

Lue lisää Teijo-Talojen Joutsenmerkki-rakentamisesta!

Joutsenmerkki lyhyesti

  • Joutsenmerkki-sertifikaatin myöntää Motiva Oy:n tytäryhtiö Ympäristömerkintä Suomi Oy, jonka työtä ohjaa Suomessa ympäristöministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö.
  • Joutsenmerkki on Pohjoismaiden yhteinen ympäristömerkki, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä.
  • Joutsenmerkki voidaan myöntää pientaloille, kerrostaloille, koulu- ja päiväkotirakennuksille, kesämökille tai vapaa-ajan asunnoille, asuintaloiksi luokiteltaville palvelutaloille, sekä edellä mainittujen rakennustyypeille väliaikaisessa käytössä (moduulit tai väistötilat).
  • Joutsenmerkki voidaan sisällyttää julkisten hankintojen vähimmäisvaatimuksiin.
  • Lisää Joutsenmerkistä https://joutsenmerkki.fi


Tehdäänkö tilaa yhdessä?