Keskitymme julkisen ja yrityssektorin tilaratkaisuihin

Teijo-Talot pääkonttori

Keskitymme julkisen ja yrityssektorin tilaratkaisuihin

Teijo-Talot Oy tähtää mittavaan kasvuun keskittymällä julkisen ja yrityssektorin tilaratkaisuihin

Teijo-Talot on uudessa strategiassaan päättänyt keskittyä erilaisten modulaaristen tilaratkaisujen toimittamiseen julkis- ja yritysyhteisöille ja luopua kuluttajamyynnistä. Myös rakennusmarkkinoiden kehitys ja lisääntynyt kysyntä ovat ohjanneet päätöstä fokusoitua suurempien tilakokonaisuuksien toimittajaksi. Lisäksi vuokrattavien väistö- ja muiden väliaikaistilojen markkina kasvaa edelleen, mikä luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Teijo-Talot pystyykin rahoituskumppanien kanssa tarjoamaan kunnille ja yrityksille erilaisia rahoitusratkaisuja – investoinnin sijasta voi valita myös vuokra- tai leasingvaihtoehdon.

Keskittyminen julkis- ja yrityssektorille selkeyttää yrityksen liiketoimintaa ja parantaa kasvumahdollisuuksia. Jo nyt leijonanosa yrityksen liikevaihdosta muodostuu yritys- ja julkisyhteisömyynnistä, joten panostaminen vain näihin asiakassegmentteihin on luonnollinen jatkumo yrityksen jo vuosia jatkuneelle kehitykselle. Strategiamuutoksen myötä yritys pystyy myös paremmin vastaamaan lisääntyneeseen kysyntään sekä luomaan uusia työpaikkoja, niin yrityksen sisällä kuin alihankintaketjussa.

Teijo-Talojen tehtailla on tällä hetkellä rakenteilla useita hyvin erityyppisiä tiloja, mm. kouluja, terveysasemia, väistötiloja, toimistorakennuksia, vankila, keskuskeittiö sekä lisäksi muita mielenkiintoisia kohteita ollaan aloittelemassa. Perniön tehtaalla on lisäksi käynnissä tehdashallin laajennus – tarvitaan lisää kapasiteettia, jotta voidaan ottaa lisää kohteita työn alle. Myös lisää osaavia tekijöitä haetaan.Tehdäänkö tilaa yhdessä?