Mistä sisäilmaongelmat johtuvat?

Mistä sisäilmaongelmat johtuvat?

Nykyajan allergia- ja sisäilmaongelmat ovat iso ongelma niin kouluissa ja päiväkodeissa kuin kotona ja yrityksienkin tiloissa.

Mistä sisäilmaongelmat sitten oikein johtuvat?

Kosteusvauriot voivat käynnistää materiaalin kemiallisen hajoamisen ja uudet materiaalit saattavat toimia sisäilman haitta-aineiden päästölähteinä. Itse homeen oireita aiheuttavia aineita ja syntymekanismeja ei ole hometutkimuskeinoin vielä onnistuttu selvittämään. Mutta allergeeneja ja materiaaliemissioita tutkitaan jatkuvasti. WOC-arvot eli haihtuvat orgaaniset yhdisteet (esim. ammoniakki ja formaldehydi) pystytään mittaamaan viitearvojen avulla. Rakennuksen kosteusvauriotilanteessa eri vaiheissa voidaan altistua esim. lukuisille eri mikrobeille, niiden aineenvaihduntatuottajille sekä sisustus- ja rakennusmateriaaleista vapautuville kemikaaleille. Vielä ei kyetä määrittelemään kaikkia oireiden ja sairauksien aiheuttajia.

Teijo-Taloissa hyvin suunniteltu ja toteutettu rakennus varmistaa hyvän sisäilman laadun. Kun rakennukset valmistetaan sisätiloissa, vältytään kosteusvaurioilta rakentamisen aikana. Lisäksi rakennusmateriaalien varastointi tapahtuu sisätiloissa, jolloin ne pysyvät täysin kuivina koko prosessin ajan. Teijo-Taloilla käytetään saatavilla olevia vähäpäästöisiä M1-luokituksen mukaisia materiaaleja. Rakentamisen aikana noudatetaan P1 puhtausluokkaa, jolloin tilat ovat puhtaat luovutettaessa asiakkaalle ja välittömästi käyttöönotettavissa.Tehdäänkö tilaa yhdessä?