Savenvalajan vuoropäiväkoti, Kerava

Lopputulokseen tyytyväinen käyttäjä!

Teijo-Talot tarjosi kustannustehokkaan, nopean ja turvallisen ratkaisun, jonka lopputulokseen käyttäjä on ollut tyytyväinen. Moduulit rakennettiin kuivissa tehdasolosuhteissa, jolloin riski rakenteiden kastumiselle oli paljon paikalla rakentamisvaihtoehtoa pienempi. Yhteistyö on ollut sujuvaa varsinkin tuotannon kanssa. KVR-toteutukseen sisältyvää suunnittelua on tehty hyvässä yhteistyössä Teijo-Talojen kanssa ja siten saatu käyttäjän toimintaan parhaiten soveltuvat tilat. Aikataulussa ei aivan pysytty, mutta kokonaisuudessaan Teijo-Talojen toimintakonsepti ja tuote vastaavat tilaajan tarpeita ja on jatkossakin mukana vaihtoehtona uusia tiloja hankittaessa.

Kristiina Pasula, kiinteistöjohtaja, Keravan kaupunki

2-kerroksinen vuoropäiväkoti

Toimitimme Keravan Savenvalajankadulle 4-ryhmäisen päiväkodin vanhan rakenteellisesti kosteusvaurioitununeen ja sisäilmaongelmaisen päiväkodinosan tilalle. Kaavamuutoksen myötä rakennettiin käyttäjän tarvitsema isompi päiväkoti.

Voitimme KVR-mallilla toteutettavan päiväkodin tarjouskilpailun edullisimmalla tarjouksellamme. Vaikka valintaperusteena oli halvin hinta, niin minimikelpoisuusvaatimukset oli määritetty tarkkaan ja tasokkaaseen lopputulokseen tähtääväksi. Keravan kaupungin kanssa on käynnissä jo toinen yhteinen hanke KVR-urakkakilpailutuksella.

Siirtokelpoisuudella joustavuutta tilatarpeisiin

”Kuntien ja kaupunkien palveluverkkojen muuttuessa myös tilantarpeisiin tarvitaan joustoa, jonka siirtokelpoisuus mahdollistaa. Paikallarakentamisessa toimiva kosteudenhallinta on huomattavasti hankalampaa ja kalliimpaa toteuttaa, kuin kuivissa tehdasolosuhteissa tapahtuva toteutus, jossa myös materiaalit saadaan purettua ja siirrettyä kuivina työkohteeseen tehdashallissa.  Nopeus ja kustannustehokkuus tulee vakioidun moduulirakentamiskonseptin myötä samalla myös tilaajan eduksi. Uskon Teijo-Talojen palvelukonseptin kysynnän jatkossa kasvan”, kuvailee Keravan kaupungin kiinteistöjohtaja Kristiina Pasula.

Yhteistyö oli erittäin mukavaa!

Mielestäni yhteistyö oli hyvää ja käyttäjän mielipiteet sekä erityistoiveet huomioitiin hyvin, vaikka haasteena oli pieni tontti sekä rakennusneliöt. Rakennuksen äänieristys sekä myös sisutusmateriaalit vaikuttavat hyvältä.

Salla Kuisma, päiväkodin johtaja, Savenvalajan vuoropäiväkoti, Kerava

  • kerrosala 917 m²
  • 3 varhaiskasvatusryhmää + esiopetusryhmä
  • valmistumisvuosi 2021
  • Savenvalajankatu 1, Kerava
  • Arkkitehtisuunnittelu Peter Westerlund, Teijo-Talot Oy

Category
Julkinenrakentaminen, Päiväkoti, Referenssit
Tehdäänkö tilaa yhdessä?