Syvänniemen koulu ja päiväkoti, Kuopio

Oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen varhaiskasvatus- ja oppimisympäristö

Toimitimme Kuopion Syvänniemeen lähes 1100-neliöisen koulu- ja päiväkotirakennuksen, joka otettiin käyttöön vuoden 2023 alussa. Rakennuksen toisessa siivessä toimii 2-ryhmäinen päiväkoti ja toisessa alakoulun esi- ja alkuopetusryhmät.

Syvänniemen päiväkoti Pikku-Hermanni toimi vuokratuissa tiloissa, jotka eivät täyttäneet kaikkia päiväkotitiloille asetettuja toiminnallisia tavoitteita. Kemppaanmäen alakoulun toiminta taas oli siirretty kahden eri koulun yhteyteen koulurakennuksen huonokuntoisuuden ja sisäilmaongelmien vuoksi.

Kuopion kaupunki asetti tavoitteekseen hankkia muuntojoustavan ja kustannuksiltaan resurssiviisaan toimitilaratkaisun, jossa on huomioitu mahdollisuus pienentää (tai laajentaa) rakennusta lapsimäärän kehittymisen myötä. Modulaarinen tilaelementtirakennus osoittautui sopivaksi ratkaisuksi. Lisäksi tavoitteena oli, että rakennus täyttää laatutasoltaan vastaavalle pysyvälle rakennukselle asetetut toiminnalliset ja tekniset sekä energiataloudelliset vaatimukset.

Edellä mainittujen sekä muiden laadullisten ja teknisten tavoitteiden perusteella Kuopion kaupunki suoritti julkisen kilpailutuksen uuden päiväkoti- ja koulurakennuksen rakennuttamiseksi Syvänniemeen. Teijo-Talot valikoitui hankkeen rakentajaksi, OP-Palvelukiinteistöt-erikoissijoitusrahasto‍ rakennuttajaksi ja vuokranantajaksi ja Kuopion kaupunki jäi tiloihin vuokralaiseksi pitkäaikaisella sopimuksella.

Uusi päiväkoti- ja koulurakennus suunniteltiin avoimuuden ja tiimityön periaatteiden pohjalta muuntojoustavaksi sekä tehokkaaksi huomioiden eri käyttäjäryhmien tarpeet: varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus. Päiväkodin tilat tarjoavat lapsille liikkumisen vapautta ja toimimista vertaisryhmissä, mutta myös tiloja yksinololle ja rauhoittumiselle. Koulun uudenaikaiset muuntojoustavat tilaratkaisut mahdollistavat monimuoto-opetuksen ja tukevat erilaisia oppijoita ja oppimisen tarpeita. Lisäksi nykyaikaisissa tiloissa huomioitiin digitaaliset oppimisympäristöt osana koulun jokapäiväistä toimintaa.

Rakennus rakennettiin kiinteine betoniperustuksineen valmiiksi Teijo-Talojen Tuuloksen tehtaalla ja toimitettiin erikoiskuljetuksina Kuopion Syvänniemeen. Tontilla moduulit laskettiin Teijo-Talojen tarkan maanrakennusohjeen mukaisesti tasatulle ja tiivistetylle sorapatjalle ja liitettiin toisiinsa. Viimeistelytöiden jälkeen uusi rakennus oli valmis ottamaan pienet koululaiset ja päiväkotilapset vastaan.

Lue OP: sivuilta Oma koulu on Syvänniemellä sydämenasia – yhteistyön ansiosta kylä saa uuden koulurakennuksen

  • kerrosala 1096 m² + 32 m² (piharakennus)
  • 2 varhaiskasvatusryhmää, esiopetus ja 2 alkuopetuksen ryhmää
  • mitoitus 79 lapselle
  • valmistumisvuosi 2022
  • Piententie 8, Kuopio (Syvänniemi)
  • Arkkitehtisuunnittelu Juha Laine, RCo Oy
  • Projektipäällikkö Toni Karttunen, Teijo-Talot Oy

Category
Julkinenrakentaminen, Koulu, Päiväkoti, Referenssit
Tehdäänkö tilaa yhdessä?