Sievin koulurakennuksesta hammashoitola Reisjärvelle

Sievin koulurakennuksesta hammashoitola Reisjärvelle

Toiselle hyödytön, on toisen aarre

Mitä tehdä, kun huomataan, ettei rakennukselle löydy enää tarvetta kunnan sisällä? Yksi vaihtoehto on huutokaupata se esimerkiksi naapurikuntaan. Tämä on tarina siitä, miten rakennus vaihtaa sekä sijaintipaikkaansa että käyttötarkoitustaan. Näin toiselle hyödytön, on toisen aarre.

Jokikylän alakoulun käyttöön oli hankittu siirtokelpoinen koulurakennus alkuvuodesta 2016. Kahdesta moduulista koostuvaan rakennukseen oli sijoitettu teknisentyön opetustila ja perusopetuksen luokkahuone. Rakennuksesta päätettiin luopua, koska Jokikylän kyläkoulu lakkautettiin eikä koulurakennukselle löytynyt oman kunnan sisältä jatkokäyttöä. Niiden viiden vuoden aikana, kun rakennus oli ollut Sievin kunnan käytössä, käyttökokemus on ollut positiivinen:

Ei löydy valittamasta. Rakennus ajoi asiansa, johon tarkoitukseen se oli alun perin hankittu. Valmisteluissa oli kyllä mietinnässä, että löytyisikö kunnan sisältä käyttöä tälle rakennukselle, mutta sopivaa käyttötarkoitusta ei löytynyt. Onneksi rakennus on aikanaan hankittu sillä ajatuksella, että jos sille ei joskus enää ole käyttöä nykyisessä sijainnissaan, se voidaan siirtää kunnan sisällä tai siitä voidaan luopua kokonaan myymällä se vaikkapa toiselle kunnalle”, kertoo Sievin kunnan tekninen johtaja Sami Puputti.

Rakennus alkuperäisessä sijainnissaan Sievissä ennen moduulien irroittamista kuljetusta varten.

Viime syksynä Sievin kunta tiedusteli lähialueen kunnilta, että olisiko heillä käyttöä kyseiselle rakennukselle. Silloin ei kiinnostus herännyt, joten rakennuksen myyntistrategia piti miettiä uudelleen. Siirtokelpoisen rakennuksen myynnissä ajatusmalli rinnastuu ennemminkin kaluston myyntiin kuin kiinteistökauppaan – myös sovellettavien lakien osalta.

Myymisen haasteena oli myös se, että rakennuksen siirrosta aiheutuvat kustannukset tulisivat ostajalle maksettavaksi kauppahinnan lisäksi. Tämä vaati jonkin verran etukäteisselvittelyä ennen kuin ostaja oli edes tiedossa.

Rakennuksen myyminen on sillä tavalla tuuripeliä, että sattuuko juuri sillä hetkellä jollain kunnalla olemaan rakennukselle tarvetta. Kyselykierroksen jälkeen päätimme laittaa rakennuksen nettihuutokauppaan myyntiin, jotta se saisi sitä kautta enemmän näkyvyyttä. Myyntiprosessin edetessä oli mukava huomata, että alun perin kohteen rakentanut ja paikalle tuonut, Teijo-Talot oli valmis aidosti auttamaan, jotta rakennus saataisiin myytyä ja siirrettyä kustannustehokkaasti toiselle paikakunnalle”, kuvailee Puputti.

Rakennusmoduuli odottaa vielä sääsuojan asentamista ja sitten matka kohti Reisjärveä on valmis alkamaan!

Nettihuutokaupassa rakennus herättikin paljon kiinnostusta: se sai yhteensä 60 huutoa. Hinta jäi kuitenkin odotettua alhaisemmaksi, joten Sievin kunta ei ollut valmis tekemään myyntipäätöstä suoraan huutokauppahinnalla, vaan neuvotteluja jatkettiin korkeimman tarjouksen tehneen eli Reisjärven kunnan kanssa. Reisjärven tarjous huutokaupassa oli 61 000 € (alv. 0).

”Olemme tyytyväisiä, että saimme rakennuksen myytyä, vaikkakin myyntihinta olisi saanut olla suurempi. Rakennus on kuitenkin ollut kaiken kaikkiaan hyvä sijoitus ja tärkeintä on ollut, että Jokikylän koululla oli 5 vuotta käytössään hyvä tilat opetuksen järjestämiseksi. Tämä myyntiprojekti osoitti myös sen, että Teijo-Talojen siirtokelpoisina ja muuntojoustavina rakennuksina markkinoidut rakennukset ovat todella aidosti siirrettävissä ja muokattavissa moneen eri käyttötarkoitukseen”, summaa Puputti.

Tässä moduulit ovat saapuneet Reisjärvelle. Vaikka sää on poutainen, niin Teijo-Talojen moduulit suojataan aina kuljetuksen ajaksi, jotta katkeamaton kuivaketju säilyy eikä rakennus likaannu esimerkiksi katupölystä.

Koulurakennus muuttaa ja muuttuu hoitolaitosrakennukseksi

Reisjärvellä oli aikaisemmin tehty kartoitus uuden rakennuksen hankinnasta hammashoitolaa varten. Suunnitelmat olivat jo pitkällä, mutta lopulliset kustannukset karkasivat kuitenkin liian suuriksi, joten hanke päätettiin toistaiseksi jäädyttää. Ongelma ei kuitenkaan poistunut vaan kuntaan tarvittiin edelleen tilat hammashoitolalle. Kunta lähti kartoittamaan löytyisikö tilaelementeistä ratkaisu – sopivasti naapurikunta Sievi oli juuri laittanut kiertonettiin huudettavaksi tarpeeseen sopivan rakennuksen.

”Päätimme lähteä huutamaan rakennusta itsellemme. Huusimmekin suurimman tarjouksen, mutta Sievin kunta ei kuitenkaan ollut valmis myymään rakennusta huudetulla hinnalla. Melko pian pääsimme kuitenkin sopuun sopivasta hinnasta ja rakennus vaihtoi omistajaa. Alkuperäisissä suunnitelmissa oli kaavailtu tiloja vain hammashoitolan käyttöön, mutta nyt ostetut tilat olisivat jääneet liian väljiksi yhdellä toimijalla, joten rakennukseen suunniteltiin tilat myös neuvolalle. Tällä kustannustehokkaalla ratkaisulla alitimme alkuperäisen budjetin ja näin voimme paremmin turvata palveluiden säilymisen kunnassamme”, kuvailee Reisjärven kunnan rakennusmestari Jari Vuori.

Moduulien asennus on nopeaa, joten pian moduulien saapumisen jälkeen työmaalla näyttää tältä. Rakennukseen tehdään vielä muutostöitä ja sitten entinen koulurakennus on valmis palvelemaan Reisjärven kuntalaisia hammashoitolana.

Kun kaupat oli sovittu, Sievissä kouluna palvellut rakennus siirrettiin Reisjärvelle. Kahdesta moduulista koostuva rakennus näytti päällisin puolin jo täysin valmiilta heti, kun se oli asennettu uuteen sijaintipaikkaansa. Nopeasti paikalleen pystytetty rakennus herättikin kiinnostusta ja myös ihmetystä kuntalaisissa.

”Kuntalaiset ja paikallinen media ovat olleet syvästi kiinnostuneita nopealla aikataululla ilmestyneeseen rakennukseen. Myös lomareissussa ollut kunnanjohtaja hämmästeli reissusta palattuaan valmiilta näyttävää rakennusta”, naurahtaa Vuori.

Muutos koulurakennuksesta hoitolaitosrakennukseksi vaatii kuitenkin sisäisiä muutostöitä. Vessat ja tekniset tilat ovat pysyneet paikoillaan, mutta väliseiniä on pitänyt siirtää, jotta tilat palvelisivat paremmin uutta käyttötarkoitustaan. Lisäksi tekniset vaatimukset eroavat koulurakennusten ja hoitolaitosrakennusten osalta. Esimerkiksi sähkölle asetetaan erilaiset vaatimukset ja hammashoitolan hoitohuoneiden lattioita jouduttiin piikkaamaan, jotta niihin saatiin vaadittavat viemäröinnit, paine- ja imuilma sekä sähköt.

”Käyttötarkoitus muuttui aika rajusti ja pieniä yllätyksiä tuli esiin matkan varrella. Muutokset onnistuttiin kuitenkin tekemään tähän valmiiseen ratkaisuun hyvin. Esimerkiksi suurin osa sähköistä oli tehty kaapeloinnin kautta, joten muutostyöt sähkön osalta oli helposti toteutettavissa. Uudet väliseinät ovat pystyssä pari kolme viikkoa moduulien asennuksesta ja sitten päästään sisustamaan. Teijo-Talojen puolelta homma toimi hienosti ja tilojen valmistumisen nopeus yllätti – täällä tilaajapuolella ollaan tyytyväisiä”, kiittelee Vuori.Tehdäänkö tilaa yhdessä?