Mitä jos… rakennettaisiin kestävästi?

Ympäristömerkitty päiväkotirakennus ilmakuvassa moduulirakennus moduulipäiväkoti.

Mitä jos… rakennettaisiin kestävästi?

Rakennushankkeella on monet kasvot: siihen liittyy maankäytön suunnittelua, odotuksia, taloudellista taustatyötä, rahoitusta sekä kuntasektorilla lähes aina palvelun tuottamista kuntalaisille. Uusi rakennus tarkoittaa kymmeniä, ellei satoja tonneja materiaaleja. Rakennushanke täytti juuri kaikki kolme kestävän kehityksen näkökulmaa, eikö totta? Rakennushankkeita tulisikin katsoa myös ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulmista – nämä jäävät usein taustalle.

Ekologista kestävyyttä Joutsenmerkki-rakentamisen perusluvalla

Ekologisen kestävyyden näkökulmasta rakennushankkeita voidaan toteuttaa Joutsenmerkittyinä, jolloin kaikki materiaalit ovat ympäristö- ja käyttäjäystävällisiä koko elinkaarensa ajan. Teijo-Talot on 20-vuotisjuhlansa kunniaksi saanut Joutsenmerkki-rakentamisen perusluvan toteuttaa asumisen ja varhaiskasvatuksen toimitiloja Joutsenmerkittyinä. Peruslupa tukee vahvasti yrityksen kasvua ja kehitystä kohti entistä terveellisempää ja turvallisempaa rakentamista. Haluamme tietotaidollamme auttaa asiakkaitamme rakentamaan ekologisemmin ja vähentämään hiilijalanjälkeä niin rakennusprosessissa kuin käytön aikana.

Sisäilman olosuhdeseurannan anturi seinässä.
Käytössämme on IISY-olosuhdeseuranta, jonka avulla voimme tarkkailla kohteiden lämpötila-, kosteus-, CO2- ja TVOC-pitoisuuksia sekä paine-eroja rakennusvaipan yli.

Terveellinen ja turvallinen rakennus osana sosiaalista kestävyyttä

Ekologisesti kestävä rakentaminen antaa sillan sosiaaliseen kestävyyteen: terveellisessä ja turvallisessa rakennuksessa on miellyttävä sisäilma, mikä vähentää sairaspoissaoloja ja edistää käyttömukavuutta ja työhyvinvointia. Modulaarisesti toteutettavilla rakennuksilla voidaan tuottaa laadukkaita palveluja esim. haja-asutusalueella vaikkapa 5–10 vuoden ajan ja lapsimäärien kehityksen mukaan voidaan tarkentaa tilatarpeita. Samalla kyläkoulu toimii sosiaalisten kontaktien ja yhteisöllisyyden keskipisteenä.

Taloudellisesti kestäviä rakennushankkeita elinkaariajattelulla

Taloudellisesti kestäviä rakennushankkeita saavutetaan pitkän linjan ennakkoluulottomalla elinkaariajattelulla unohtamalla pika-aikataulut ja halvimman hinnan kriteerit. Rakennuksen elinkaari voi olla oma asiansa ja maankäytön elinkaari toinen. Oletteko koskaan ajatelleet, että modulaarisesti toteutetut rakennushankkeet vaikuttavat positiivisesti myös maankäytön suunnitteluun ja mahdollistavat ennen mahdottomiksi luokiteltuja asioita? Voihan samalla tontilla sijaita 5–10 vuoden aikana päiväkoti ja vaikka seniorien palvelukeskus ilman, että tuotetaan lähes lainkaan rakentamisen purkujätettä.

Oikea rakennus oikeaan aikaan oikeassa paikassa – palveluntuottamisen tarpeen mittaisena.

Heidi Karlsson
Laatupäällikkö, Kosteuskoordinaattori PRO, Teijo-Talot Oy

heidi.karlsson@teijotalot.fi
044 7217 140Tehdäänkö tilaa yhdessä?