Hankinnassa tilaa huomiselle?

Oppilaita opiskelemassa muuntojoustavassa ja avoimessa oppimisympäristössä moduulikoulu.

Hankinnassa tilaa huomiselle?

Tänään klo 10.30 virtuaalisilla Kuntamarkkinoilla laatupäällikkömme Heidin webinaaritietoisku: Muunneltavuuden uudet ulottuvuudet rakentamisessa ja taloudessa.

Pääset osallistumaan tietoiskuun tästä linkistä.

”Aika on rahaa” ja ”halvalla ei saa hyvää” ovat vanhat sanonnat, jotka pitävät hyvin paikkansa. Rakennushankkeissa ei kuitenkaan parane hosua eikä mennä investointikustannuksissa halvimpaan versioon – molemmat voivat kostautua hankkeen tai käytön aikana. Hankintailmoitusten yhä tiukemmat aikataulut asettavat haasteita paikallarakentamiselle, mutta myös laadukkaalle offsite -rakentamiselle, jolloin toteutetaan modulaarisia tehdasvalmisteisia kokonaisuuksia.

Modulaarisilla ratkaisuilla uusia mahdollisuuksia palvelutuotannon tilatarpeisiin

Modulaarisella rakentamisella voidaan toimittaa suuriakin tilakokonaisuuksia nopeilla aikatauluilla, varsinkin tilanteissa, joissa esimerkiksi puretaan käyttökelvottomiksi menneitä tiloja samalta tontilta pois, voidaan tehtaalla jo valmistaa purkuaikana moduulit asennusvalmiuteen. Tehdasolosuhteissakin haluamme kuitenkin huolehtia kosteudenhallinnasta, laadunhallinnasta, testauksista ja mittauksista sekä työturvallisuudesta, joten tehdasvalmistuskaan ei tapahdu pikatoimituksena viikoissa.

Rakentamiseen kuluu rahaa itse investointiin, mutta myös käyttöön, ylläpitoon, henkilöstökuluihin. Jokaisen osa-alueen kustannuslaskentaan tuleekin kiinnittää huomiota. Investoinnin yhteydessä katse tulee siintää vuosihuoltoihin, huoltovälien mitoitukseen ja esimerkiksi siivouskustannusten muotoutumiseen, joihin kaikkiin voidaan vaikuttaa tavoitteellisella suunnittelulla ja materiaalivalintojen punnitsemisella. Pitääkö IV-kone vaihtaa kokonaan vai voidaanko sieltä huoltaa ja vaihtaa vain rikkoontunut osa? Suunnittelulla voidaan vaikuttaa myös esimerkiksi henkilökunnan sairauspoissaoloihin: laadukkaat tilat, talotekniikka ja materiaalit tukevat henkilökunnan hyvinvointia.

siirrettävä moduulikoulu

Elinkaariajattelun uudet ulottuvuudet hankesuunnitteluvaiheessa

Rakennushankkeiden elinkaari alkaa versota varhain ennen hankinta- tai urakkasopimusten allekirjoittamista, ja rakennushankkeen lopullinen elinkaaren pää löytyy purkupäätöksestä. Paljon tapahtuu sillä välin ja kaikella on oma merkityksensä rakennuksen hyvää elinkaarta ajatellen. Modulaarinen rakentaminen antaa elinkaariajattelullekin aivan uusia ulottuvuuksia: voihan rakennus muovautua vuosien varrella koon ja käyttötarkoituksen näkökulmasta helposti moduulikokoonpanon muutoksilla tai sijaita elinkaarensa aikana useassa ei paikassa. Hankesuunnitteluvaiheeseen onkin uusia mahdollisuuksia miettiä palvelutuotannon tilatarpeita ilman ennustajan kristallipalloa.

Pohjoismaista rakentamisen kiertotaloutta käsittelevän raportin mukaan rakennuksen arvovirrassa kulkevat rakennustuotteiden suunnittelu ja raaka-ainevalinnat, rakennuksen suunnittelu, rakentamisen prosessi, rakennuksen käyttö ja ylläpito, saneeraukset ja purku. Eli suunnittelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitä rakennuksesta jää jäljelle käytön jälkeen ja, miten paljon sen osia tai materiaaleja voidaan hyötykäyttää.

Pitääkö koulun olla vain koulu?

Heidi Karlsson
Laatupäällikkö, Kosteuskoordinaattori PRO, Teijo-Talot Oy

heidi.karlsson@teijotalot.fi
044 7217 140Tehdäänkö tilaa yhdessä?