Tuusulaan sisäilmaturvallinen väistökoulu

sisäilmaturvallinen väistökoulu moduulikoulu moduulirakentaminen koulurakentaminen

Tuusulaan sisäilmaturvallinen väistökoulu

Teijo-Talot toimittaa Tuusulan Ruotsinkylän koululle sisäilmaturvalliset väistötilat

Teijo-Talot Oy toimittaa Tuusulan kunnalle siirtokelpoisen koulurakennuksen 5 vuodeksi vuokralle. Tilaaja on asettanut uudisrakennuksena toteutettavien tilojen sisäilmaturvallisuudelle tiukat laatutavoitteet. Opetustilat on suunniteltu soveltumaan uuden opetussuunnitelman mukaiseen opettamiseen. Tilat valmistuvat heinäkuussa 2019.

Tuusulan kunnan Ruotsinkylän koululle tulevat väistötilat korvaavat sisäilmaongelmien vuoksi käytöstä poistetun ja purettavaksi kaavaillun luokkasiiven. Väistötilat toteutetaan KVR-urakkana ja toimitetaan ns. avaimet käteen -periaatteella eli käyttökuntoisena valmiiksi paikoilleen asennettuna – kiintokalusteineen ja LVISA-töineen. Uuden n. 500-neliöisen väistökoulurakennuksen rakentaminen etenee aikataulussaan Teijo-Talojen Salon tehtaalla.

”Teijo-Taloilla toteutetaan kosteuden- ja laadunhallintaa ympäristönäkökohdat huomioiden. Tehtaan kuivissa sisätiloissa tapahtuva rakentaminen takaa lopputuotteen korkean laadun joka osa-alueella ja minimoi ympäristörasituksia ja jätemääriä. Raaka-aineina käytetään laadukkaita, kestävän kehityksen mukaisia materiaaleja ja tuotteita”, kertoo rakennusprojektista vastaava Teijo-Talojen Ville Karjalainen.

Koulurakennuksen sisäilmaturvallisuus varmistetaan mm. ottamalla huomioon tilaajan määrittämät sisäympäristön tavoitearvot, suunnitteluohjeet ja tuotevaatimukset. Rakentamisessa kiinnitetään huomiota rakenteiden ja materiaalien kestävyyteen, terveellisyyteen ja turvallisuuteen. Lisäksi myös rakennuksessa käytettävät pintamateriaalit, kiintokalusteet ja varusteet ovat terveellisiä ja turvallisia.

Teijo-Taloilla käytettävät rakennusmateriaalit- ja tuotteet täyttävät pääsääntöisesti M1-päästöluokan vaatimukset. Myös puhtausluokan P1 saavuttaminen on nivoutunut osaksi Teijo-Talojen jokapäiväistä toimintaa.

”Puhtailla työmailla toteutetaan terveitä rakennuksia. Materiaalit varastoidaan asianmukaisesti sisätiloissa erityisen materiaalivarastointisuunnitelman ja -ohjeistuksen mukaisesti, noudattaen tuotevalmistajien ohjeita. Myös nykyaikainen talotekniikka osaltaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen elinkaaren aikaiseen sisäilman puhtauteen, joten ennen rakennuksen käyttöönottoa suoritetaan mm. LVI-järjestelmien puhtauden tarkastus”, kertoo Teijo-Talojen laatupäällikkö ja Kosteuskoordinaattori PRO Heidi Karlsson.

Lisätietoja

Teijo-Talot Oy ville.karjalainen@teijotalot.fi p. 044 7217 105
Teijo-Talot Oy heidi.karlsson@teijotalot.fi p. 044 7217 140Tehdäänkö tilaa yhdessä?