Palaneen koulurakennuksen tilalle uudet opetustilat

opetustilat koulurakennus moduulikoulu moduulirakentaminen koulurakentaminen .

Palaneen koulurakennuksen tilalle uudet opetustilat

Tuhopoltossa vaurioituneen koulurakennuksen tilalle uudet opetustilat Teijo-Taloilta

Heinäkuussa 2017 tuhopolton kohteeksi joutunut Askolan Monninkylän koulurakennus korvataan uudisrakennuksella. Teijo-Talot rakentaa korvaavan uuden koulurakennuksen Hämeenlinnan tehtaallaan – samanaikaisesti palovaurioitunut vanha koulurakennus puretaan Askolassa. Uudet n. 955-neliöiset tilat valmistuvat vuoden 2019 loppuun mennessä.

Sisäilmaturvallisia opetustilarakennuksia valmistava Teijo-Talot Oy voitti KVR-mallilla toteutettavan koulurakennuksen tarjouskilpailun kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tarjouksellaan. Tarjousten laatuvertailussa arvioitiin mm. rakennuksen myöhempiä toiminnallisia muutoksia mahdollistavaa muuntojoustavuutta, kuten tilarakennetta ja sisäisiä yhteyksiä sekä tilojen monikäyttöisyyttä ja muunneltavuutta.

Tilaajan lopullisena päämääränä on terveelliset, turvalliset ja ajanmukaiset tilat 200 oppilaan alakoulun tarpeisiin: ”Uuden opetussuunnitelman mukaisesti koululle asetettavat monipuoliset tehtävät ja tavoitteet edellyttävät tiloilta avoimuutta, joustavuutta ja muunneltavuutta. Opetustiloja tulee voida yhdistellä ja jakaa oppimistilanteiden tarpeiden mukaan. Tilat ovat monikäyttöisiä ja niiden sijoittelu muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden.”, todetaan hankkeen tarjouspyynnössä.

Laadun arvioinnissa Teijo-Talojen tilaratkaisua kuvailtiin mm. näin: ”Sisätilat ovat selkeitä ja toimivia. Tilaratkaisun mitoitus on toimiva ja luokkatilojen yhdistettävyys hyvä. Oppimisaulan korkeus ja luonnonvalo ovat komea lisäys alkuperäiseen tilakonseptiin.”

Vanha koulurakennus on toiminnassa koko rakennusurakan ajan, joten työmaan aiheuttamat haitat on pyritty minimoimaan. Rakentaminen betoniperustuksista alkaen tapahtuu sisätiloissa Teijo-Talojen Hämeenlinnan tehtaalla. Kiintokalusteiden asennusta myöten valmiit rakennusmoduulit kuljetetaan tontille rekan lavetin päällä, liitetään kiinni toisiinsa ja suoritetaan viimeistelytyöt. Työmaa-aika tontilla jää siis lyhyemmäksi kuin esimerkiksi perinteisesti paikalla rakentamisessa.

Lisätietoja

Teijo-Talot Oy, projektipäällikkö Toni Karttunen toni.karttunen@teijotalot.fi p. 044 7217 148

Teijo-Talot Oy on kannattava ja dynaaminen yritys, joka rakentaa tulevaisuutta muuttuviin tarpeisiin ja uudistaa perinteistä kertakäyttörakentamisajattelua. Yhtiö valmistaa erityisellä nostomenetelmällä varustettuja siirrettäviä rakennuksia ja tilaratkaisuja, kuten kouluja, päiväkoteja, terveysasemia, hoivakoteja sekä toimisto- ja tuotantotiloja. Yrityksen päätoimipaikka sijaitsee Salossa, ja valmistavia yksiköitä on Salon lisäksi Hämeenlinnassa ja Halsualla. Yhtiön liikevaihto viime vuonna oli n. 20 miljoonaa euroa ja se työllistää n. 40 ammattilaista. Yrityksen vuosituotantokapasiteetti on moninkertaistunut viimeisen viiden vuoden aikana.

Ote Monninkylän koulun pedagogisesta visiosta – ”Meidän koulu, kyläkoulu”

Koulurakennuksen perusajatus tilana on tarjota oppilaille terveellinen, turvallinen, viihtyisä ja innostava oppimisympäristö, jonka miljöö ja kulttuuri on kyläkoulunomainen. Koulu on puukoulu. Monninkylän koulun salossa liehuu vihreä lippu, joka on myönnetty Monninkylän koululle pitkäjänteisestä ja korkeatasoisesta ympäristökasvatustyöstä. Tämän vuoksi koulun rakennusmateriaalit on valittu suurelta osin kierrätettäviksi. Rakennus voi elinkaarensa aikana toimia muuntojoustavasti useissa eri käyttötarkoituksissa.

Tilat mahdollistavat monenlaisen työskentelyn eivätkä aseta esteitä minkäänlaisille oppijoille tai minkäänlaiselle oppimiselle. Välillä tarvitaan isoja tiloja, jotka mahdollistavat liikkumisen ja toiminnallisen oppimisen suurissa ryhmissä, välillä puolestaan tarvitaan hiljaista ja keskittymistä ruokkivaa työskentelytilaa. Hyvin suunniteltu akustiikka mahdollistaa hiljaisen äänimaailman. Vesikiertoinen lattialämmitys tekee myös lattiasta mukavuutta lisäävän oppimispinnan. Sisätilojen laajat ikkunapinnat lisäävät avaruutta ja LED-valaistus on säädettävissä tuntien aktiivisuuden mukaan.Tehdäänkö tilaa yhdessä?