Miten hankkia tilat? Osa 4

Hankintaopas osa 4

Miten hankkia tilat? Osa 4

Terveiden ja turvallisten tilaratkaisujen hankintaopas kunnille ja kaupungeille

Olemme laatineet hankintaoppaan, johon olemme koostaneet vinkkejä ja ohjeita tilaratkaisujen hankinnasta vastaaville tahoille. Tämä opas vastaa kysymyksiin, kuten Miten valita hankintaan sopiva kilpailutusmenettely? Millaisia tavoitteita rakennushankkeelle voidaan asettaa? Mitä hankintailmoituksessa voidaan vaatia? Tässä osassa kerromme 8 syytä miksi valita Teijo-Talot sekä miten hankkia Teijo-Talojen tilaratkaisu.

8 SYYTÄ VALITA TEIJO-TALOT

Kaikissa Teijo-Talot-tilaratkaisuissa on maanvarainen betoniperustus ja ne vastaavat laadultaan täysin tontilla rakennettua ratkaisua, mutta ne ovat silti siirtokelpoisia ja energiatehokkaita. Tilat rakennetaan aina säältä suojassa kuivissa tehdastiloissa ja kuivaketju on katkeamaton sekä tuotanto- että asennusvaiheessa.

1. MUUNTOJOUSTAVAT TILAT

Sisätiloista saadaan monikäyttöisiä ja muunneltavia avattavien väliseinien ja liikkuvien kalusteiden avulla. Todellista muuntojoustavuutta on kokonaisen tilakokonaisuuden muuttaminen lisäämällä tai poistamalla tilamoduuleita tarpeen mukaan.

2. TILAT BETONIPERUSTUKSINEEN

Kaikki tilat rakennetaan vankan teräsbetoniperustuksen päälle ja perustus kulkee kiinteästi moduulin mukana. Tontilla betoniperustus asennetaan maanvaraisesti kapillaarivapaalle sorapedille, mikä estää maankosteuden nousun rakenteisiin koko rakennuksen alalta.

3. KATKEAMATON KUIVAKETJU

Tilat rakennetaan säältä suojassa tarkoin valvotuissa kuivissa sisätiloissa Teijo-Talojen tehtailla. Jokaiselle kohteelle tehdään oma kosteudenhallintasuunnitelma, joka takaa katkeamattoman kuivaketjun koko rakennusprosessin ajan – suunnittelijan pöydältä käyttäjän käsiin.

4. ELINKAARIAJATTELU RAKENTAMISESSA

Teijo-Talot uudistaa totuttua kertakäyttörakentamisen ajattelua ja hyödyntää elinkaariajattelua tilojen valmistuksessa. Esimerkiksi siirtokelpoisuudella voidaan pidentää rakennuksen elinkaarta huomattavasti: tilatarpeiden muuttuessa, tilat voidaan siirtää paikkaan, jossa niitä aidosti tarvitaan.

5. YMPÄRISTÖMERKITYT RAKENNUKSET

Joutsenmerkkirakentamisessa kiinnitämme erityistä huomiota materiaalien turvallisuuteen ja terveellisyyteen sekä tilojen energiatehokkuuteen, talotekniikan ohjaukseen, valaistukseen ja akustiikkaan.

6. ENERGIATEHOKKAAT TILAT

Rakennuksissa käytetään nykyaikaista sähkötekniikkaa ja automaatioratkaisuja, esimerkiksi valaistus voi olla päivänvalon mukaan säätyvää ja läsnäolotunnistimilla varustettua, mikä vähentää energiankulutusta ja tuo sitä kautta säästöä.

7. AVAIMET KÄTEEN -RATKAISU

Teijo-Talot tarjoaa avaimet käteen -ratkaisun suunnittelusta toteutukseen, maanrakennustöistä loppusiivoukseen ja käytönopastukseen.

8. RAHOITUSRATKAISUT

Kauttamme saat erilaiset rahoitusratkaisut tilojen hankintaan: investoinnin sijasta voit valita vuokravaihtoehdon, joka mahdollistaa myös tilojen lunastuksen vuokrakauden päätteeksi.

Miten hankkia Teijo-Talottilaratkaisu?

1. Valitse neuvottelumenettely.

2. Korosta toiminnallisuutta eli laatukriteerejä, esimerkiksi hinta 50% ja toiminnallisuus 50%.

3. Edellytä siirtokelpoisuutta sekä pyydä hinta rakennuksen siirrolle.

4. Korosta sisätilojen muuntojoustavuutta sekä mahdollisuutta lisätä tai vähentää tilamoduuleja tarpeen mukaisesti.

5. Korosta kohteen arkkitehtonista ilmettä, joka huomioi vallitsevan ympäristön erityispiirteet.

6. Edellytä juuri teille räätälöityjä yksilöllisiä tilaratkaisuja.

7. Edellytä tarjoajan mahdollisuutta toteuttaa hanke Joutsenmerkittynä.

8. Edellytä tarjoajalta liikevaihtoa, joka on noin kaksinkertainen hankkeen hintaarvioon.

9. Edellytä tarjoajalta yli 1200 k-m² referenssikohteita.

10. Korosta rakennuksen ekologisuutta ja pitkää elinkaarta.

Luitko jo edelliset osat? Osa 1 | Osa 2 | Osa 3 | Täytä yhteystietosi ja lataa Hankintaopas kokonaisuudessaan.Tehdäänkö tilaa yhdessä?