Lehdistötiedote valmistalon terveyttä valvovasta innovaatiosta

Lehdistötiedote valmistalon terveyttä valvovasta innovaatiosta

ELY-keskuksen rahoittama Growing for Growth -hanke on törmäyttänyt Innovation Campissa älykästä osaamista yhteen ja tuloksena on syntymässä talon terveyttä valvova innovaatio. Innovaatio on salolaisen talotehtaan sekä sensoritekniikan ja pilvipalveluiden asiantuntijayritysten yhteistyön tulos.

Yrityssalon projektipäällikkö Timo Rannikko kertoo, että Growing for Growth hankkeen tavoitteena on luoda uutta liiketoimintaa ja kasvua saattamalla yhteen perinteinen valmistava teollisuus ja ICT-huippuosaajat.

– Salossa on osaavaa valmistavaa teollisuutta ja Nokian jälkeistä mittavaa ICT-asiantuntemusta. Näiden kohtaamisissa pystytään synnyttämään uutta bisnestä.

Teijo-Talojen, SOLA Sensen ja Sofictan kohtaamisen tuloksena syntyi idea Terveestä talosta, jossa ennakoimalla pystytään ehkäisemään rakenteita uhkaavia ongelmia, kuten kosteuden tiivistymistä, vesivuotoja, rakenteiden rasitusta ja perustuksen ongelmia.

Kyse on täysin uudenlaisesta palvelusta, vastaavanlaista järjestelmää ei ole entuudestaan olemassa. Sensoritekniikka asennetaan talon rakenteisiin jo talotehtaalla. Jatkuvasti talon rakenteita valvova TeijoSense kerää tietoa rakenteissa tapahtuvista muutoksista ja hälyttää havaitessaan äkillisen ongelman.

TeijoSense välittää jatkuvasti tietoa talon rakenteista

Mullistavaa TeijoSensessä on se, että sillä voidaan yhdistää talon sisäiset järjestelmät ja rakenteiden valvonta kattavaan sähköiseen huoltokirjapalveluun. Sen sijaan, että lämpötilaa seurataan yhdellä järjestelmällä, ilmastointia toisella ja kosteutta kolmannella, eri lähteistä kerätty data kootaan pilvipalveluun. Asukas pääsee milloin tahansa helposti esimerkiksi kännykällä tutkimaan tietoja.

Talon rakenteisiin sijoitettavien älykkäiden langattomien antureiden valmistaja on SOLA Sense. Toimitusjohtaja Markku Nieminen kertoo, että koteloidut anturit ovat varmatoimisia ja mittaavat juuri oikeita asioita. Tehtaalla valmistettavat Teijo-talot sisältävät huolellisesti valitut paikat antureille. Anturit toimivat langattomasti pattereilla. Tiedot SOLA Sensen langattomasta anturiverkosta ja talon sisäisistä järjestelmistä yhdistetään Sofictan kehittämällä järjestelmällä, joka lähettää tiedot pilvipalveluun.

Toimitusjohtaja Sami Metsänperä tiedonkeräys- ja siirtojärjestelmän sekä pilvipalvelun tuottaneesta Soficta Oy:stä kertoo, että järjestelmässä on informatiiviset näkymät, jotka kertovat talon hyvinvoinnista ja huoltotilanteesta.

– Talon tuottama data on helposti saatavilla palvelusta, jolloin esimerkiksi myyntitilanteessa voidaan näyttää toteen tehdyt huollot ja se miten talo on vuosien mittaan toiminut. Tämä vaikuttaa positiivisesti jälleenmyyntiarvoon ja lisää tietoisuutta siitä, että talossa on turvallista ja terveellistä asua.

Nieminen kuvailee, että palvelu tuo huoletonta huomista huomaamattomassa paketissa, mutta järjestelmä lähettää myös hälytyssanoman, jos se havaitsee äkillisen ongelman.

Ennakoimalla voidaan ehkäistä talon sairastuminen. Mitä aikaisemmin rakenteita uhkaava ongelma havaitaan, sitä helpompi se on hoitaa. Jos ongelma on havaittavissa jo silmämääräisesti, voi olla liian myöhäistä.

Yhteistyö synnyttää älykkäitä ratkaisuja 

Salossa ICT-osaaminen on huippuluokkaa. Salolaisella teollisuudella on nyt loistavat mahdollisuudet lisätä kilpailukykyään liittämällä ICT-teknologiaa omiin tuotteisiinsa.

Teijo-Talojen toimitusjohtaja Lasse Ojanen sanoo, että on hienoa luoda Teijo-Taloille uutta älykästä palveluliiketoimintaa, josta on ihmiselle selkeää hyötyä ja joka tuo turvaa terveydelle.

– Juuri tällaista uutta olen talonrakentajana kaivannut. Oli hienoa saada tämä porukka yhteen. Tämä uusi juttu syntyi puhtaasti yhteisen ideoinnin pohjalta. On huippua, että kotikylältä löytyi tällainen tiimi, Ojanen kehuu.

Lasse Ojanen näkee TeijoSensellä varustettujen Teijo-Talojen tulevaisuuden valoisana. Hän arvioi, että älykkäässä Teijo-Talossa asuvat arvostavat suuresti asumisen turvallisuutta ja terveyttä edistävää järjestelmää. Hän rohkaisee muutakin salolaista teollisuutta kehittämään ja testaamaan uusia älyideoita. Projektin aloitus voidaan tehdä kevyesti, testata kustannustehokkaasti ja vasta tämän jälkeen siirtyä konkreettisten tulosten ohjaamana tuotantoon.

TeijoSensen toimintaperiaatetta esitellään Asuntomessuilla Seinäjoella 8.7.-7.8. 2016. Samalla tutkitaan suuren yleisön mielipiteitä ja kiinnostusta uuteen palveluun. Esitellään Sisustushallin sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä.

Timo Rannikko muistuttaa vielä lopuksi, että Salossa yhteistyö on voimaa.

– Growing for Growth –hankkeeseen kannattaa tulla rohkeasti mukaan. Hankkeen päätarkoitus on tukea yrityksien kilpailukykyä ohjaamalla hyödyntämään digitaalisia mahdollisuuksia.

Lisätiedot:

Timo Rannikko, projektipäällikkö, p. 040 5795218, timo.rannikko@yrityssalo.fi

Growing for Growth – Yrityssalon hallinnoima projekti, jota Varsinais-Suomen ELY rahoittaa. Hankkeessa konseptoidaan uusia toimintamalleja, joiden avulla tuetaan yrityksiä liiketoiminnan uudistumisessa, älyratkaisujen ja muiden tuottavuutta edistävien sovellusten käyttöönotossa. Kohderyhmänä on tuotannollinen teollisuus sekä kasvukykyiset ja uudistumishaluiset pk-yritykset.

Yrityssalo on Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö, jonka tehtävänä on luoda kilpailukykyinen toimintaympäristö Salossa toimiville ja Saloon sijoittuville kasvuhaluisille ja -kykyisille yrityksille. Yrityssalo palvelee myös yrittäjyyteen tähtääviä henkilöitä. Menestyvät yritykset tuovat uusia työpaikkoja, elinvoimaa ja hyvinvointia sekä kilpailukykyä alueelle. Lisää: www.yrityssalo.fiTehdäänkö tilaa yhdessä?