Maailmalle paras moduulirakentaja

100 % siirtokelpoista ja muuntojoustavaa puurakentamista

Rakennamme puurakenteisia päiväkoteja, kouluja, hoivakoteja sekä muita toimitiloja julkisen sektorin sekä yksityisten palveluntuottajien tarpeisiin.

Pieksämäen Virtasalmen puukoulu ja ryhmäperhepäiväkoti moduulirakennus puurakentaminen moduulikoulu.

ETU 1: Siirtokelpoinen ja muuntojoustava puurakennus on aina sopivan kokoinen

Konseptillamme toteutetut puurakennukset ovat aina juuri sopivan kokoisia – ei siis turhia hukkaneliöitä.

Rakennuksemme ovat helposti laajennettavissa lisäämällä moduuleja, supistettavissa vähentämällä moduuleja tai muokattavissa vaihtamalla moduuleja.  Siltikään kyse ei ole mistään parakki- tai konttiratkaisusta, vaan täysin pysyvän rakennuksen ohjeet ja määräykset täyttävästä laadukkaasta puurakennuksesta.

Rakennuksissamme on kiinteästi mukana kulkeva betoniperustus, jonka ansiosta rakennus ei ole sidottu yhteen sijoituspaikkaan. Tilantarpeiden muuttuessa rakennus voidaan edelleen siirtää osin tai kokonaisuudessaan muualle – tai vaikkapa myydä eteenpäin.

CASE Järvenpään siirtokelpoiset puukoulut

Järvenpään kaupunki on hyödyntänyt siirtokelpoisia puukouluja sisäilmaongelmien ja oppilasmäärän kasvun tuomiin tilatarpeisiin. Rakennukset on siirretty aina sinne, missä tarvetta on ollut. Lue lisää tästä.

Väistökoulun opetustila moduulikoulu vaistotilat luokkahuone (7)

ETU 2: rakentamisaika on optimoitu mahdollisimman lyhyeksi

Yhtäaikaiset työvaiheet tehtaalla ja tontilla lyhentävät rakentamisaikaa kokonaisuudessaan.

Toteutamme suuriakin uudisrakennuksia niin, ettei siitä aiheudu ympäristölle tai alueen muulle toiminnalle pitkäaikaista häiriötä. Lyhyt työmaa-aika on erityisen tärkeää silloin, kun kyseessä on esimerkiksi jo olemassa olevan rakennuksen yhteyteen rakennettavat lisätilat tai lähialueella on muuta toimintaa, kuten koulu tai päiväkoti.

Tontilla suoritetaan maanrakennustyöt samanaikaisesti, kuin rakennusta rakennetaan tehtaallamme. Maanrakennustöiden valmistuttua, tehtaalla valmiiksi rakennetut suurmoduulit tuodaan tontille ja asennetaan paikoilleen. Asennuksen jälkeen suoritetaan vielä viimeistelytyöt, kuten katosten asentaminen sekä piha- ja viherrakentaminen.

CASE moduulikoulu käyttöön 5 kuukaudessa

Toteutimme Järvenpäähän 5 kuukaudessa 2100 k-m² suuruisen puurakenteisen koulurakennuksen. Rakennus täyttää kaikki pysyvän rakennuksen ohjeistukset ja määräykset. Tutustu tarkemmin tästä.

siirrettävä moduulikoulu etupiha.

ETU 3: Laadukkaasti toteutetussa puurakennuksessa on hyvä sisäilma

Edellytämme puurakennuksiltamme tervettä ja hyvää sisäilmaa sekä turvallista elinkaarta pitkälle tulevaisuuteen.

Hyvän sisäilman lähtökohtana on hyvä suunnittelu ja huolellinen toteutus. Huomioimme sisäilman laatuun vaikuttavat tekijät rakennuksen koko elinkaaren ajalta – suunnittelusta rakennuksen ylläpitoon ja huoltoon. Edistämme rakennusterveyttä ja hyvää sisäilmaa mm.

  • käyttämällä tutkitusti turvallisia CE-merkittyjä ja vähäpäästöisiä M1-luokituksen mukaisia rakennusmateriaaleja sekä pölyämättömiä sisustusmateriaaleja. Noudatamme rakentamisen aikana P1-puhtausluokkaa.
  • rakentamalla moduulit kokonaan sisätiloissa. Näin rakennus ei ole missään rakennusprosessin vaiheessa sään armoilla – kuivaketju pysyy katkeamattomana läpi tuotanto- ja asennusvaiheen.

CASE Joutsenmerkki-päiväkodissa on hyvä hengittää

Toteutimme Hyvinkäälle Suomen ensimmäisen Joutsenmerkki-sertifioidun päiväkodin. Päiväkodin suunnittelussa ja toteutuksessa sisäilman laatuun ja puhtauteen on panostettu mm. materiaalivalinnoilla. Lue lisää tästä.

Ympäristömerkitty Hyvinkään Kenttäkadun päiväkoti edestä päiväkotirakentaminen moduulipäiväkoti moduulirakentaminen..

100 % siirtokelpoista ja muuntojoustavaa puurakentamista – ota yhteyttä!