Toimintatapa

Teijo-Talot on kehittänyt ainutlaatuisen tuotanto- ja siirtomenetelmän, jota voidaan soveltaa kaikessa uudisrakentamisessa. Kaikissa rakennuksissa on aina maanvarainen teräsbetoniperustus kiinteästi mukana. Rakennukset valmistetaan alusta loppuun kuivissa ja tarkoin valvotuissa tehdasoloissa ja ne pysyvät kuivina koko rakennusprosessin ajan vuodenajasta riippumatta.

Elinkaariajattelua ja muuntojoustavuutta

Vertaansa vailla olevan konseptimme ansiosta rakennukset valmistuvat nopeasti ja voivat sijaita elinkaarensa aikana useassa eri paikassa, mikä tuo säästöjä niin asiakkaalle kuin yhteiskunnalle. Jos tilantarve muuttuu, voidaan koko rakennus tai sen osa siirtää sinne, missä sitä aidosti tarvitaan. Tilat ovat muunneltavia ja ne suunnitellaan vastaamaan kunkin asiakkaan yksilöllisiä tarpeita. Isot tilakokonaisuudet muodostetaan yhteen liitettävistä moduuleista, joten modulaarisuus ei rajoita rakennuksen kokoa. Tiloja laajennettaessa voidaan rakennusmoduuleja kytkeä toisiinsa helposti myös katoksen tai yhdyskäytävän avulla.

Lyhyt työmaa-aika tontilla

Kun rakennus on valmis, voidaan se kuljettaa tontille. Kuljetamme yleensä 1-4 rakennusmoduulia kerrallaan kohteen sijoituspaikkaan. Kuljetus tapahtuu pääsääntöisesti illan ja yön tunteina, jolloin aamulla voidaan aloittaa moduulien asennus. Yhden moduulin asennus paikoilleen kestää muutaman tunnin, jonka jälkeen yhdyskuntatekniikan liittymien kytkennät voivat alkaa. Moduulien liittämiseen toisiinsa on hyvä varata muutamia päiviä kohteen koosta riippuen. Tämän jälkeen tontilla voidaan aloittaa rakennuksen täydentävien osien, kuten katosten ja portaiden asennus sekä pihanrakennustyöt.

TeijoTilat-menetelmällä voidaan toteuttaa suuriakin tilaratkaisuja erittäin nopeasti niin, ettei siitä aiheudu ympäristölle tai alueen muulle toiminnalle juurikaan häiriötä. Esimerkiksi viereisen koulun, palveluyksikön tai yrityksen toiminta voi jatkua keskeytyksettä, vaikka samalle tontille rakennetaan uudet tilat.

Rakennusprosessi

 • 1. Suunnittelu

  Tilaajan yhteydenoton tai hankintailmoitukseen perehtymisen jälkeen aloitamme kohteen suunnittelun tarjouspyynnön mukaisesti.

 • 2. Rakennuslupa

  Tilauksen vahvistumisen jälkeen teemme kohteen rakennuslupakuvat ja haemme rakennusluvan tarjouspyynnön mukaisesti. Kun rakennuslupa on saatu, aloitamme kohteen rakentamisen tehtaalla.

 • 3. Kuljetus

  Kun rakennus on valmis, voidaan se kuljettaa tontille. Kuljetamme yleensä 1-4 moduulia kerrallaan kohteen sijoituspaikkaan.

 • 4. Asennus

  Yhden moduulin asennus paikoilleen kestää muutaman tunnin, jonka jälkeen yhdyskuntatekniikan liittymien kytkennät voivat alkaa. Moduulien liittämiseen toisiinsa on hyvä varata muutamia päiviä kohteen koosta riippuen.

 • 5. Viimeistely

  Asennuksen jälkeen tontilla voidaan aloittaa rakennuksen täydentävien osien, kuten katosten ja portaiden, asennus sekä pihanrakennustyöt.