Toimintatapa

TeijoTalot tuotantoprosessi

Mikä tekee Teijo-Talot-konseptista ainutlaatuisen?

Teijo-Talojen kehittämää ainutlaatuista tuotanto- ja siirtomenetelmää voidaan soveltaa hyvin monentyyppisessä uudisrakentamisessa. Konseptin ansiosta rakennukset valmistuvat nopeasti ja voivat sijaita elinkaarensa aikana useassa eri paikassa, mikä tuo säästöjä niin asiakkaalle kuin yhteiskunnalle.

Rakennukset valmistetaan alusta loppuun kuivissa ja tarkoin valvotuissa tehdasoloissa, joten ne pysyvät kuivina koko rakennusprosessin ajan vuodenajasta riippumatta. Lisäksi konseptilla toteutetuissa rakennuksissa on aina mukana kulkeva kiinteä betoniperustus ja ne ovat pääosin puurakenteisia.

modulaarinen uudisrakennus

Modulaarisuus lisää muuntojoustavuutta

Teijo-Talojen konseptia voidaan soveltaa kaikessa uudisrakentamisessa, myös suurissa tilakokonaisuuksissa: tilat muodostetaan yhteen liitettävistä moduuleista, joten modulaarisuus ei siten rajoita rakennuksen kokoa – ennemminkin se lisää mahdollisuuksia muuntojoustaville ratkaisuille. Jos tilantarve muuttuu, voidaan koko rakennus tai osa siitä siirtää sinne, missä sitä aidosti tarvitaan. Tiloja voidaan myös laajentaa lisämoduuleilla.

päiväkotirakentaminen

Lyhyt työmaa-aika tontilla

Konseptilla voidaan toteuttaa suuriakin tilaratkaisuja erittäin nopeasti niin, ettei siitä aiheudu ympäristölle tai alueen muulle toiminnalle juurikaan häiriötä. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun kyseessä on jo olemassa olevan koulun tai päiväkodin yhteyteen rakennettavat uudet tilat. Valmiit rakennusmoduulit kuljetetaan tontille, lasketaan paikoilleen, kytketään yhdyskuntatekniikka ja tehdään viimeistelytyöt, kuten katosten ja portaiden asennus sekä pihanrakennustyöt.

Näin rakennusprosessi etenee:

 • 1. Tilojen suunnittelu

  Korkealaatuiset tilaratkaisumme räätälöidään nimenomaista käyttötarkoitustaan varten. Tilat suunnitellaan asiakkaan toiveiden ja tarpeiden lisäksi myös tilojen erityisvaatimukset huomioiden.

 • 2. Rakennuslupa

  Tilauksen vahvistumisen jälkeen teemme kohteen rakennuslupakuvat ja haemme rakennusluvan tarjouspyynnön mukaisesti. Kun rakennuslupa on saatu, aloitamme kohteen rakentamisen tehtaalla.

 • 3. Rakentaminen tehtaalla

  Rakennusprosessimme ovat tarkkaan valvottuja ja rakennamme aina säältä suojassa. Meillä on tiukat laatukriteerit, jotka sisältävät mm. laadun- ja kosteudenhallinnan mittauksia, katkeamattoman kuivaketjun hallintaa sekä pölynhallintaa.

 • 4. Kuljetus tontille

  Rakennusmoduulit lähtevät tehtaalta käyttöönottovalmiina: betoniperustus kiinteästi mukana ja kiintokalusteet asennettuina. Kuljetamme yleensä 1-4 moduulia kerrallaan kohteen sijoituspaikkaan.

 • 5. Nopea asennus

  Tontilla rakennusmoduulit lasketaan betoniperustuksineen sorapedille, liitetään toisiinsa sekä tehdään yhdyskuntatekniikan liittymien kytkennät. Asennusvaihe on nopea ja työmaa-aika lyhyt.

 • 6. Viimeistelytyöt

  Asennuksen jälkeen tontilla voidaan aloittaa rakennuksen täydentävien osien, kuten katosten ja portaiden, asennus sekä pihanrakennustyöt.

Mikä tekee integroidusta betoniperustuksesta ylivoimaisen?

Teijo-Talot-tilaratkaisut rakennetaan tehtaalla jämerän teräsbetoniperustuksen päälle. Tämä maanvarainen konseptiperustus kulkee kiinteästi rakennuksen mukana tehtaalta tontille ja tarvittaessa edelleen seuraavalle sijoituspaikalle – tontille jäävät jäljelle vain tiivistetty tasattu sorakenttä sekä yhdyskuntatekniikka.

 1. Kiinteän betoniperustuksen ansiosta, moduuleihin voidaan jo tehtaalla sijoittaa raskaampaakin laitteistoa tai kalustusta, kuten suurkeittiöt, ilmanvaihtolaitteet jne. – eivätkä nämä vaadi erityisvahvikkeita tai tukirakenteita.
 2. Tehdasolosuhteissa betonivalu ei saa ylimääräistä kosteutta, vaan kuivuu hallitusti. Lisäksi katon alla suojassa tehtävä valutapahtuma estää betoniin kuulumattomien ympäristön orgaanisten ainesosien pääsyn valun sisään.
 3. Betonilaatta asennetaan kapillaarivapaan sorapedin päälle, mikä estää maankosteuden nousun rakenteisiin koko rakennuksen alalta. Lisäksi lämpöeristeet ja liitosdetaljit luovat kylmäsilloille katkon estäen kosteuden hiipimisen rakennuksen sisätiloihin.