Tilat helposti 2

Terveet tilat helposti

Teijo-Talojen konsepti tuo kunnille aivan uusia mahdollisuuksia kiinteistökannan tervehdyttämiseksi.
Kunta saa käyttöönsä uudet laadukkaat terveet tilat, joiden laatu vastaa pysyvää rakennusta, mutta tilat voidaan tarvittaessa siirtää.

Terveet tilat nopeasti,
ei kompromissiratkaisuja

Uusien tilojen hankkiminen tulee ajankohtaiseksi, kun vanhat tilat osoittautuvat epäkäytännöllisiksi, liian pieniksi tai tekniset ratkaisut aikansa eläneiksi. Tilantarve voi joskus syntyä myös pikaisella aikataululla esimerkiksi huonon sisäilman aiheuttamien ongelmien vuoksi.

Tarjoamme näihin tilanteisiin epäkäytännöllisten parakkien tilalle korkealaatuiset, käyttötarkoitukseen sopivat ja terveet tilat.

Konseptimme etu on, että voimme rakentaa uusia tiloja samanaikaisesti tehtaallamme, kun tontilla puretaan vanhoja pois. Korvaava uudisrakennus asennetaan puretun rakennuksen tilalle. Uudet korvaavat tilat voidaan tuoda myös vanhojen tilojen yhteyteen ja liittää olemassa oleviin tiloihin.

Hankesuunnittelun
kulmakivet

Tulevaisuutta on vaikea ennustaa, mutta huolellisella hankesuunnittelulla saadaan käyttötarpeeseen sopivat pitkäikäiset tilat. Oikeilla valinnoilla voidaan varautua yllättäviin muutoksiin ja vaikuttaa rakennusten elinkaaren pituuteen ja tehokkaaseen käyttöasteeseen myös tulevaisuudessa.

Eri vaihtoehtoja punnitsemalla löytyy kustannustehokas ratkaisu kuntasi tarpeisiin. Haetaanko pysyvää ratkaisua vai vain nopeaa väliaikaista kompromissiratkaisua akuuttiin ongelmaan?

Toteutamme tekniseltä laadultaan korkeatasoisia siirrettävissä olevia moduuleista koostuvia rakennuksia, jotka noudattavat pysyvän rakennuksen rakennusmääräyksiä.

Pyydä yhteydenotto

Täytä yhteystietosi alla olevaan kenttään, niin olemme sinuun mahdollisimman pian yhteydessä tai lähetä viesti myynti@teijotalot.fi

Myyntipäällikkö Mika Leikkonen

mika.leikkonen@teijotalot.fi
044 7217 113

Lataa terveiden ja turvallisten tilojen hankintaopas kunnille ja kaupungeille

Ladattava terveiden ja turvallisten tilojen hankintaopas kunnille

Vinkkimme
hanke-
suunnittelijalle

Suunnittele huolella ja harkitse eri vaihtoehtoja

Kartoita kokonaiskuva siitä, millaisia tiloja tulevaisuudessa tarvitaan ja missä niiden pitäisi sijaita, jotta ne olisivat väestönkehityksen kannalta optimaalisissa sijainneissa ja tehokkaassa käytössä.

Valitse kestävästi ja varaudu tulevaisuuden muuttuviin tarpeisiin

Varaudu ennakoimattomiin tekijöihin, kuten tilojen käyttöasteen vähentymiseen tai tilojen jäämiseen kokonaan tyhjilleen ennustamattoman väestömuutoksen takia.

Tähtää kokonaistaloudelliseen lopputulokseen pitkällä aikavälillä

Valitse laadukkaat materiaalit ja tuotteet, joilla saadaan aikaa ja käyttöä kestävä korkealuokkainen rakennus. Huomioi, että kestävillä valinnoilla voidaan pitää rakennuksen ylläpitokulut maltillisina koko sen elinkaaren ajan.

Huomioi tilojen monikäyttöisyys ja tehokkuus myös tulevaisuudessa

Painota hankesuunnitelmassa toiminnallisia kriteerejä. Sisäisellä muuntojoustavuudella sisätiloista saadaan monikäyttöisiä. Ulkoisella muuntojoustavuudella tiloista saadaan kulloiseenkin tarpeeseen oikeankokoiset.

Pidä mielessä myös tilojen käyttäjät

Määritä rakennushankkeen laadulliset tavoitteet. Nämä eivät ole suoraan taloudellisesti laskennallisia, mutta vaikuttavat käyttäjien viihtyvyyteen ja hyvinvointiin.

Moduulikoulun opetustila väistökoulu väistötilat.

CASE: Järvenpää investoi siirrettäviin moduulikouluihin – oppilaat ja henkilökunta voivat paremmin

Järvenpäässä useissa opetustilarakennuksissa havaittiin sisäilmaongelmia. Järvenpään kaupunki päätti lähteä lyhentämään korjausvelkaa investoimalla moduulikouluihin, joita voidaan kunnan sisällä siirtää tarpeen mukaan sinne, missä niitä kulloinkin tarvitaan.

Moduulikoulu siirretään aina sellaisen rakennuksen yhteyteen, jota kulloinkin remontoidaan tai, jossa sitä tarvitaan sisäilmasta oireilevien oppilaiden tai koulun henkilökunnan käyttöön.

Järvenpään kaupungille tämä on ollut kustannustehokas ratkaisu ja moduulikoulujen ansiosta opettajat voivat jatkaa laadukasta opetusta ja oppilaat saavat opiskella ihan oikeissa koulurakennuksissa – väliaikaisten parakkiratkaisujen sijaan.

Eurajoen Sydänmaan koulun julkisivu moduulikoulu koulurakentaminen puukoulu.

CASE: Sydänmaalla sydän sykkii kyläkoululle – uusi koulu muistuttaa vanhaa koulurakennusta

Eurajoen Sydänmaan yli satavuotiaassa hirsikoulussa alkoi ilmetä sisäilmaongelmia. Syyksi paljastui laajalle levinnyt lattiasienikasvusto, joka oli lahottanut rakennuksen alapohjaa ja alimpia hirsikerroksia.

Tilanne olisi saatettu tulkita loistavaksi tilaisuudeksi lakkauttaa koko opinahjo, mutta Sydänmaalle päätettiin rakentaa uusi koulurakennus. Vanha rakennus purettiin ja uusi moduulikoulu tuotiin samalle paikalle saman kesän aikana.

Uusi koulu muistuttaa arkkitehtoniselta ilmeeltään vanhaa koulurakennusta, mutta se on teknisiltä ratkaisuiltaan täysin nykyaikainen. Samalla saatiin korjattua sellaiset rakennustekniset puutteet, joita vanhassa koulurakennuksessa oli.

Tiloja eri käyttötarpeisiin

Päiväkoti

Huolella toteutettu päiväkoti tarjoaa monipuoliset tilat paitsi lasten leikeille, oppimiselle ja rauhoittumiselle myös henkilökunnan sujuvalle työnteolle.

Koulu

Tulevaisuuden koulu on innostava ja älykäs, muuntojoustava oppimisympäristö, jonka muuntuvat tilat tarjoavat mahdollisuuksia opiskella eri tavoilla.

Terveydenhuollon tilat

Toteutamme moderneja terveydenhoidon tiloja. Puhtaat ja tehokkaat tilat, jotka tukevat henkilöstön ja asiakkaiden viihtymistä.

Hoivatilat

Hoivatiloissa kiinnitämme huomiota asukkaiden turvalliseen arkeen ja viihtyvyyteen sekä henkilökunnan työnteon sujuvuuteen.

Väistötilat

Tarjoamme huonosta sisäilmasta oireileville laadukkaita sisäilmaturvallisia väistötiloja, joissa opiskelu tai työnteko voi jatkua.

Muut tilat

Olemme luotettava kumppani niin yksittäisten majoitusrakennusten kuin laajojen aluerakentamisen hankkeiden toteutuksessa.

Teijo-Talojen laatupäällikkö Heidi Karlsson

Hankintalain pykälistä kannattaisi unohtaa käytöstä valintaperusteena halvin hinta – pieni hinta on numero, joka ei aina takaa pitkän tähtäimen kokonaistaloudellista lopputulosta.

Laatupäällikkö Heidi Karlsson, Teijo-Talot Oy

Mukautuva ja
liiketoimintamyönteinen

Väestönkehitys ja ikärakenteen muutos voidaan huomioida julkisessa rakentamisessa. Tiloja voidaan mukauttaa muuttuvien käyttötarpeiden mukaan.

Terve ja
turvallinen

Sisätiloissa rakentaminen on ekologista, tehokasta, terveellistä ja työntekijöille turvallista. Rakennukset ovat terveitä, koska ne pysyvät kuivina koko rakennusprosessin ajan. Rakentaminen ja toimitukset ovat mahdollisia vuoden ympäri.

Siirrettävä
ja vaihdettava

Rakennukset ovat siirtokelpoisia.
Ne voidaan siirtää, vaihtaa pienemmiksi tai isommiksi – rakennus mukautuu muuttuviin tarpeisiin.

Tehdäänkö tilaa yhdessä?