TeijoTilat päiväkotien leikkipihat suunnitellaan turvallisiksi ja ne innostavat leikkimään
Teijo-Talot Joutsenmerkki päiväkoti

Päiväkoti- ja varhaiskasvatustilat

Olemme luottokumppanisi terveiden ja turvallisten päiväkotien toimittajana. Olemme suunnitelleet ja toteuttaneet kymmeniä päiväkotikohteita – mm. Suomen ensimmäinen Joutsenmerkitty päiväkoti on meidän käsialaamme. Hoidamme päiväkotihankkeet kokonaisvaltaisesti lupamenettelystä loppusiivoukseen – laadukkaasti, kustannustehokkaasti ja aina ensisijaisesti asiakkaan toiveet ja tarpeet huomioiden.

Päiväkodiksi syntyneet

Suunnittelemme päivähoitotilat aina käyttötarkoituksen mukaan ja otamme suunnittelussa huomioon toiminnalliset lähtökohdat, kuten lasten luontaisen tarpeen leikkimiseen ja liikkumiseen. Varta vasten päiväkotikäyttöä varten suunniteltuun rakennukseen saadaan lisäksi erilaisia toimintaa helpottavia ratkaisuja, jotka mahdollistavat varhaiskasvatuksen toteutuksen asianmukaisesti ja parantavat sekä henkilökunnan että lasten viihtyvyyttä.

Edistykselliset ja dynaamiset varhaiskasvatustilat

Suunnittelun lähtökohtana on, että varhaiskasvatustiloista tulee viihtyisät, toimivat ja ennen kaikkea turvalliset ja terveet tilat, joihin lasten ja henkilökunnan on mielekästä tulla joka päivä. Nykyaikaiset muunneltavat varhaiskasvatustilamme mukautuvat monipuolisesti erilaisiin toiminnallisiin tilanteisiin kuten peleihin, leikkeihin ja askarteluun. Huomioimme kasvua ja kehitystä tukevat ratkaisut leikkiympäristöjen sisustus- ja kalustesuunnittelussa sekä sisätiloissa että piha-alueilla.

Päiväkotirakentamisen kumppani

Rakennussuunnittelijamme ja -arkkitehtimme ovat suunnitelleet useita päiväkotikohteita – heidän kokemuksensa ja asiantuntijuutensa tuovat näkemystä ja erityisosaamista yksilöllisten tilaratkaisujen, nimenomaan päiväkotikäyttöön tarkoitettujen tilojen, suunnittelussa. Suunnitteluvaiheessa asiakkaan kanssa käydään läpi, millaisia tarpeita ja toiveita asiakkaalla on päivähoitotilojen ominaisuuksien suhteen – lakisääteisten vaatimusten ja suositusten lisäksi.

Terve ja ekologinen päiväkoti

Olemme edelläkävijä ekologisen rakentamisen ja rakennuksen elinkaariajattelun toteuttajana – emme täytä pelkästään lakisääteisesti asetettuja rakennusvaatimuksia, vaan tarjoamme kokonaisvaltaisesti terveellisen ja turvallisen tilaratkaisun pohjaratkaisusta materiaalivalintoihin. Tästä osoituksena: olemme ensimmäinen toimija Suomessa, jonka päiväkotikohteelle on myönnetty kansainvälisesti arvostettu ympäristömerkki eli Joutsenmerkki.

Lisäksi olemme mukana rakennusten elinkaariajatteluun perustuvassa kestävän kehityksen mukaisessa ja vähähiilisessä rakentamisessa – olemme sitoutuneet toteuttamaan sisäilmaltaan hyviä, energiatehokkaita tiloja, joiden materiaalit ja ratkaisut ovat terveellisiä ja turvallisia käyttäjille koko elinkaaren ajan.

Valitse kumppaniksi toimija, jolla on kokemusta, osaamista ja asiantuntemusta päiväkodin suunnittelusta ja rakentamisesta – rakennetaan yhdessä turvallinen perusta lapsen kasvamiselle ja kehittymiselle. Ota yhteyttä!

Myyntipäällikkö Mika Leikkonen
mika.leikkonen@teijotalot.fi
044 7217 113