Usein kysyttyä

Sääsuojatut suurtilaelementtikuljetukset lähdössä tehtaalta.
Millaisiin rakennushankkeisiin Teijo-Talot -konsepti sopii?

Teijo-Talojen kehittämää tuotanto- ja siirtomenetelmää voidaan soveltaa kaikessa uudisrakentamisessa. Menetelmällä voidaan toteuttaa suuriakin tilaratkaisuja: tilaratkaisut muodostetaan yhteen liitettävistä moduuleista, eikä modulaarisuus siten rajoita tilakokonaisuuden kokoa – ennemminkin se lisää mahdollisuuksia muuntojoustaville ratkaisuille.

Onko rakennuksessa oikeasti perustukset mukana?

Kyllä on. Tehtaalla valetaan ensimmäisenä betoniperustus, jonka päälle tilat sitten rakennetaan. Käyttöönottovalmis rakennus siirretään betoniperustuksineen ja kiintokalusteineen sijoituspaikkaansa.

Miksi maanvarainen teräsbetoniperustus?

Teijo-Talojen tukevan teräsbetonisen konseptiperustuksen päällä rakennus ei heilu, ei hääly, ei ratkea vuosien varrella, sen alla ei tuuli puhalla eikä vesi virtaa. Maanvarainen konseptiperustus antaa edellä mainitut vahvuudet, mutta on kuitenkin aidosti siirrettävä perustusratkaisu tehdasvalmisteisille moduuleille.

Rakennetaanko tilat kokonaisuudessaan tehtaalla sisätiloissa?

Kyllä. Tilat rakennetaan täysin valmiiksi talotehtaalla sisätiloissa, kuivissa olosuhteissa. TeijoTilat-rakennuksissa on aina betoniperustus alla, vesikatto päällä ja ne ovat sisältä täysin käyttöönottovalmiita, kun ne lähtevät tehtaalta sijoituspaikkaansa.

Miten premium-väistötilat eroavat parakki- ja konttiväistötiloista?

Premium-tason lisä- ja väistötilat vastaavat tekniseltä laadultaan pysyviä rakennuksia ja ovat näin ollen käyttömukavuudeltaan parakki- tai konttiratkaisuja mielekkäämpiä ja viihtyisämpiä. Premium-väistötilat voidaan varustella kuten mikä tahansa paikalla rakennettu rakennus talotekniikan, automaation, kalustuksen ja varustelun osalta.

Miten valvotte rakennuskohteiden terveys- ja laatukriteerien täyttymistä?

Tilatuotanto on jatkuvasti valvovien silmien alla. Panostamme materiaalihankintoihin ja työmenetelmiin, jotta voimme taata terveelliset olosuhteet sekä valmistuksen että tilojen käytön aikana. Laatukriteerimme perustuvat tuotannon laadunvarmistussuunnitelmaan, joka käsittää mm. laadun- ja kosteudenhallinnan mittauksia, katkeamattoman kuivaketjun hallintaa sekä pölynhallintaa. Jatkoa ajatellen meillä on kiinteistöjen olosuhdeseurantaan erikoistuneita yhteistyökumppaneita, joiden järjestelmillä voidaan seurata mm. sisäilman laatua.

Miten saan rakennuskohteelleni Joutsenmerkin?

Joutsenmerkin myöntää Suomessa ympäristömerkintä, Motiva Services Oy, ja se perustuu yhteispohjoismaiseen kriteeristöön, joka kehittyy jatkuvasti. Joutsenmerkkirakennuksessa huomioidaan kokonaisvaltaisesti parempi rakentaminen, sillä materiaalien turvallisuuden ja terveellisyyden lisäksi huomiota kiinnitetään energiataloudellisuuteen, talotekniikan ohjaukseen, päivänvaloon, keinovalaistukseen, toimitilojen äänimaailmaan ja akustiikkaan. Joutsenmerkkirakennus dokumentoidaan tarkasti perustuksesta piipunhattuun ja mm. puutavara on jäljitettävyyssertifioitua kasvumetsään saakka. Joutsenmerkki-rakennusprosessi lähtee liikkeelle hyvästä päätöksestä ja sitoutumisesta ympäristön kannalta parempiin vaihtoehtoihin, ja päättyy joutsenmerkkiorganisaation tarkastukseen kohteessa ja sertifikaatin myöntämiseen.

Miten huomioitte rakentamisen hiilijalanjäljen?

Rakentaminen ja rakennusten käytönaikainen energiankulutus on yksi suurimmista hiilijalanjäljen aiheuttajista. Me pyrimme pienentämään hiilijalanjäljen kengännumeroa tekemällä täsmällisiä ja tehokkaita materiaalihankintoja, käyttämällä energiaa säästeliäästi, minimoimalla kertyvää jätettä sekä suosimalla uusiutuvia ja kierrätyskelpoisia materiaaleja.

Käytättekö kotimaisia materiaaleja ja raaka-aineita?

Käytämme ensisijaisesti kotimaisia tuotteita. Lisäksi valvomme, että kaikki käyttämämme rakennusmateriaalit ovat CE-merkittyjä niiltä osin kuin tuotteelle tai tuoteryhmälle on olemassa harmonisoitu tuotestandardi – muilta osin käytämme tyyppihyväksyttyjä tuotteita sekä runsaasti M1-luokiteltuja ja Joutsenmerkittyjä tuotteita.

Kuinka suuren tilakokonaisuuden voi rakentaa?

Modulaarisuus ei rajoita rakennettavan tilakokonaisuuden pinta-alaa – tilamoduuleja voidaan liittää toisiinsa niin monta kuin tontille mahtuu ja rakennusoikeutta riittää. TeijoTiloja voidaan tarpeen tullen myös laajentaa: uudet rakennusmoduulit voidaan kytkeä toisiinsa esimerkiksi katoksen tai yhdyskäytävän avulla.

Voiko tilat oikeasti siirtää myöhemmin toiseen paikkaan?

Kyllä voi! TeijoTilat ovat betoniperustuksineen edelleensiirrettäviä, joten niiden arvo ei ole sidottu ensimmäiseen sijoituspaikkaan.

Voiko TeijoTilat toimittaa minne vaan?

Käymme aina ennen tilaukseen sitoutumista tarkastamassa, että TeijoTilat-toimitus on mahdollista asiakkaan tontille.

Mitä TeijoTilat–toimitukseen sisältyy?

TeijoTilat toimitetaan avaimet käteen -periaatteella: käyttöönottovalmis rakennus betoniperustuksineen asennettuna sijoituspaikkaansa. Hoidamme siis kaiken lupamenettelystä loppusiivoukseen, suunnittelusta toteutukseen ja maanrakennustöistä asennukseen.

Miten rakennuslupaprosessi hoidetaan? Kuka hakee rakennusluvan?

Tilauksen vahvistumisen jälkeen teemme kohteen rakennuslupakuvat ja haemme rakennusluvan tarjouspyynnön mukaisesti. Kun rakennuslupa on myönnetty, aloitamme kohteen rakentamisen tehtaalla.

Kuka hoitaa maanrakennustyöt?

Maanrakennustyöt kuuluvat TeijoTilat-toimitukseen, mutta voit myös halutessasi hankkia ne omalta urakoitsijaltasi maanrakennusohjeemme mukaisesti.

Voinko saada rakennuskohteelleni rahoituksen?

Kyllä voit. Rahoituskumppaniemme kautta voit investoinnin sijaan valita vuokra- tai leasingvaihtoehdon, mikä helpottaa hankintaprosessia.

Pääseekö tehtaalle tutustumaan?

Ilman muuta. Ainutlaatuisen konseptimme ymmärtää paremmin, kun sen itse näkee. Ota yhteyttä, niin sovitaan tapaaminen! Vierailuissa huomioimme turvallisuutesi ja varustamme sinut vierailijakypärällä ja huomiovaatetuksella.

Ota yhteyttä

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään, mikäli et löytänyt vastausta kysymykseesi.

  • Valinta ohjaa viestisi oikealle asiantuntijalle, jotta voimme palvella sinua mahdollisimman hyvin.
Tehdäänkö tilaa yhdessä?