Hanketiedotus

Teijo-Talot kasvaa ja kansainvälistyy -hanke

TeijoTalot kasvaa ja kansainvälistyy – hankkeessa tehtävät toimenpiteet mahdollistavat yrityksen laajempien kasvu-, kannattavuus- ja kansainvälistymistavoitteiden saavuttamisen vuoteen 2025 mennessä. Hankkeella uudistetaan yrityksen liiketoimintoja, modernisoidaan prosesseja, parannetaan yrityksen kilpailukykyä sekä kehitetään tuotantotapaa ja tuotetta vähähiilisempään suuntaan. Lisäksi hankkeessa selvitetään valmisrakennuskonseptin markkinapotentiaalia Pohjoismaissa. Hanke on saanut Euroopan aluekehitysrahaston tukea.