Rossipohja vai maanvarainen betoniperustus?

Mikä on Rossipohja eli tuulettuva alapohja?

Rossipohja on omakotitalon alapohjassa oleva lämpöeristetty tila, jossa voidaan ryömien kulkea. Tämä ryömintätila tuulettuu sokkelissa olevien aukkojen kautta. Rossipohja on perinteisesti käytetty rakentamistapa Suomessa omakotitaloissa. Ongelmana näissä tuulettuvissa alapohjissa on kosteusvauriovaara, jossa lahottajasienet homehduttavat rakenteita, mikäli tuuletus ei jostain syystä toimi riittävän tehokkaasti ja alapohjaan pääsee kertymään kosteutta.

Minkälainen on Teijo-Talon alapohja, maanvarainen betoniperustus?

Teijo-Talon maanvarainen betoniperustus on lämpöeristetty kauttaaltaan ja sen alle Teijo-Talojen maanrakennusohjeen periaatteiden mukaisesti rakennetun sorapedin kapillaarikatkos estää kapilaarisen kosteuden nousun. Näin vältytään rakenteiden kosteusvaurioilta alapuolelta. Useita tonneja painavat betoniperustukset mahdollistaa rakennusten turvallisen ja edullisen siirtämisen toiseen paikkaan tilanteen niin vaatiessa.