Mitä tarkoittaa TALOVALMIS tai MUUTTOVALMIS?

Kilpailu- ja kuluttajaviraston puolesta pientalopaketeille on laadittu talovalmis ja muuttovalmis määrittely, joka kertoo näiden toimitusten sisällön. Tässä kyseinen lista pdf-muodossa.

Teijo-Talot on sisällöltään lähinnä nk. talovalmis-käsitettä, seuraavin lisäyksin, jotka kuuluvat myös hintaan talon osalta:

  • Rakentamisaikainen vakuuttaminen
  • Vastaava työnjohto aina paikalla
  • Työmaan työturvallisuusasiat hoidettu
  • Rakennusjätteiden pois kuljetus
  • Työmaan vartiointi
  • Ulkoseinien puuverhoilun pohjamaalauksen lisäksi kertamaalaus

Asiat, jotka EI kuulu Teijo-Talot toimitukseen, jotka taas löytyvät talovalmis-sisällössä:

  • Kattoturvatuotteet: lumiesteet, kulkusillat, kattotikkaat sekä räystäskourut.
    Nämä toki saatte myös lisätilauksena Teijo-Taloilta, mutta eivät siis kuulu perustoimitussisältöön.